W tabeli zaprezentowano porównanie wariantów bazy leków KS-BLOZ (BLOZ 0 i BLOZ 1).

Aby zamówić bazę leków KS-BLOZ w wariancie rozszerzonym (BLOZ 1), należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Mediporty, pisząc na adres pomoc@mediporta.pl.

Cecha KS-BLOZ – Moduł Podstawowy (BLOZ 0) KS-BLOZ – Moduł Podstawowy i Odpłatności (BLOZ 1)
Cena bezpłatna płatna (cenę i szczegóły płatności możesz sprawdzić tutaj)
Aktualizacja bazy leków (* w zakresie danego wariantu) codzienna weryfikacja dostępności nowej wersji (aktualizacja 1 raz na dobę oraz po publikacji rozporządzeń / wykazu leków przez URPLiPB lub MZ) codzienna weryfikacja dostępności nowej wersji (aktualizacja 1 raz na dobę oraz po publikacji rozporządzeń / wykazu leków przez URPLiPB lub MZ)
Informacje na temat leków podstawowe (nazwa handlowa, nazwa międzynarodowa / substancja czynna, postać, dawka, wielkość opakowania) rozszerzone (BLOZ 0 + dawka całkowita, dodatkowe uprawnienia pacjenta na recepcie)
Informacja o wariancie wydawania leku (Rp, Rpw, Rpz, OTC) brak tak
Dodatkowe uprawnienia uzupełniane ręcznie przez użytkownika uzupełniane automatycznie
Odpłatności / poziomy refundacji uzupełniane ręcznie przez użytkownika uzupełniane i aktualizowane automatycznie
Ceny leków refundowanych brak tak
Wyszukiwanie leków po numerach EAN brak tak
Kategoryzacja / oznaczenia leków brak kategoryzacji leków (np. leków senioralnych („S”) itd.) oznaczanie leków i automatyczne aktualizacje
Lista leków pielęgniarskich, położnych i senioralnych dostępna i automatycznie aktualizowana dostępna i automatycznie aktualizowana
Wydruk na recepcie danych dotyczących substancji psychotropowych i środków odurzających (prostych i złożonych) dane uzupełniane ręcznie przez użytkownika dane wyliczane automatycznie oraz automatyczny zapis słowny dawki całkowitej