Już niebawem placówki medyczne zobowiązane będą do przejścia na elektroniczną dokumentację medyczną. Przygotowanie podmiotów medycznych i personelu służby zdrowia do wdrożenia EDM wiąże się z długotrwałym procesem przystosowania do nowych realiów. Czego przed ewolucją w polskiej służbie zdrowia mogą obawiać się menedżerowie lecznic?

Czas

Z szacunków wynika, że czas potrzebny na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej może przekroczyć 12 miesięcy. Etap wyboru wykonawcy może zająć mniej więcej 2 miesiące, zawarcie umowy z firmą informatyczną – około 1 miesiąca, natomiast samo wdrożenie systemu – 3 miesiące. Należy doliczyć również czas potrzebny na szkolenia personelu, czyli dodatkowe 2 tygodnie. Z kolei połączenie systemów funkcjonujących w lecznicy zajmie około pół roku.

Poziom informatyzacji

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej do polskich szpitali, przychodni i gabinetów medycznych wymaga wielu inwestycji w otoczeniu informatycznym. Na procesy informatyzacyjne, szczególnie w lecznicach, w których wyjściowy poziom jest stosunkowo niski, potrzeba czasu. Niezbędne jest wprowadzenie wymaganych standardów elektronicznej dokumentacji medycznej. W związku z tym, że termin wymogu wdrożenia innowacyjnego systemu został przesunięty, polskie placówki medyczne miały czas na wprowadzenie stosownych zmian.

Kompetencje pracowników

Aby pielęgniarki i lekarze swobodnie poruszali się w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej, należy zadbać o profesjonale przygotowanie całego personelu w zakresie obsługi EDM. Szczególnego podejścia wymagają nieco starsi pracownicy, którzy nie są biegli w obsłudze komputera. Im więcej czasu poświęcą na ćwiczenie swoich kompetencji, tym łatwiej będzie im pracować z systemem.

Świadomość pacjentów

Pytanie: ale po co to wszystko?, przecież tradycyjna, papierowa kartoteka spełniała swoją rolę, będzie cisnęło się nie usta pacjentom, którzy nie wiedzą, jak działa elektroniczna dokumentacja medyczna. Aby w świadomości pacjentów e-kartoteka była nowoczesnym, przyjaznym i użytecznym rozwiązaniem, należy jak najwcześniej poinformować chorych o jej funkcjonalnościach. Dobrym pomysłem może okazać się kampania o charakterze edukacyjnym organizowana przez lecznicę.

Gwarancja

W każdej sytuacji należy mieć plan awaryjny. Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej to nie koniec współpracy z firmą informatyczną. Przed zawarciem umowy należy uzgodnić warunki gwarancji i serwisowania systemu. Profesjonalna współpraca z firmą z branży IT zapewni bezproblemowe korzystanie z EDM oraz natychmiastowe wsparcie w razie awarii.