Ustawodawca daje managerom ośrodków zdrowia możliwość wyboru elektronicznej dokumentacji medycznej pod warunkiem, że będzie spełniała ona określone wymogi. Dodatkowe funkcje systemu pozwalają na optymalizację pracy personelu medycznego.

Elektroniczne dokumentacje medyczne są wyposażone w różne funkcjonalności. Szereg usprawnień wpływa optymalizację procesów składających się na jakość zarządzania placówką medyczną. Jedną z funkcji systemu może być dostęp do szablonów dokumentacji medycznej z różnych specjalizacji, tj. medycyna pracy, alergologia, stomatologia, okulistyka, radiologia itd. W porządkowaniu dokumentów przydatny może okazać się ich podział według rodzaju np. skierowanie, badania, zaświadczenie. Kolejną użyteczną funkcją jest dostęp do słowników ICD10 oraz ICD9, jak i obsługa bazy leków refundowanych. W elektronicznej dokumentacji medycznej mogą znajdować się gotowe schematy wywiadów, zaleceń, opisów badań – wszystko po to, żeby maksymalnie skrócić czas potrzebny na dopełnienie niezbędnych formalności.

Integracja systemu e-dokumentacji ze skanerem ułatwia cyfryzację papierowej historii choroby pacjenta. Dostęp do największych sieci laboratoriów pozwala na elektroniczne dostarczanie skierowań na badania, jak i odbiór oraz wyświetlanie w dokumentacji wyników. Poszczególni specjaliści znajdą w systemie funkcje ułatwiające realizowanie ich obowiązków zawodowych, np. potrzebny stomatologom diagram zębowy wraz z oznaczeniami.

System elektronicznej dokumentacji medycznej w module administracyjnym wspiera obsługę placówki służby zdrowia z uwzględnieniem m.in.: przebiegu procesów finansowych, kontroli kosztów, budżetów i czasu pracy personelu. Ponadto może być wyposażony w funkcję definiowania planu rzeczowo-finansowego, przetargu oraz wspiera planowania zakupów. Przydatną możliwością systemu elektronicznej dokumentacji medycznej jest opcja kompleksowego raportowania i dostarczenia dokumentów upoważnionym osobom. Przepływ wiadomości tekstowych między pracownikami umożliwia szybką komunikację personelu w ramach elektronicznego systemu medycznego.

https://www.mediporta.pl/azytromycyna-kup-pl.htmlhttps://www.mediporta.pl/doksycyklina-kup-pl.htmlhttps://www.mediporta.pl/iwermektyna-kup-pl.html

Kolejne możliwości daje moduł rozliczeniowy, który pozwala natychmiastowo i przejrzyście obliczyć wynagrodzenie pracowników. Wysokość honorarium przeznaczonego dla personelu szpitala, przychodni lub gabinetu lekarskiego, obliczane jest w systemie prowizyjnym, procentowym, według stawki godzinowej lub stałej stawki rozliczeniowej. System elektronicznej dokumentacji medycznej wyposażony w moduł, o którym mowa, generuje raport, na podstawie którego wypłacana zostaje pensja.

Ujednolicenie standardów elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia dalsze jej przetwarzanie w różnych systemach teleinformatycznych. Firma wdrażająca w ośrodku zdrowia elektroniczną dokumentację medyczną musi zagwarantować, że jej program spełnia ustawowe wymagania. System powinien być przede wszystkim bezpieczny, intuicyjny i funkcjonalny.