Dzisiaj rozprawimy się z problemem postawionym w tytule. Przekonamy się, czy placówki medyczne są na dobrej drodze do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Elektroniczna dokumentacja medyczna obejmie nie tylko szpitale, ale również ok. 100 tysięcy innych podmiotów – przychodni, gabinetów lekarskich. Skala przedsięwzięcia jest więc ogromna. Przeniesienie terminu obowiązkowego wdrożenia EDM na 2017 r. spowodowało, że placówki służby zdrowia zyskały na czasie, by przygotować się na przyjęcie nowego systemu. Praktycznie wszystkie szpitale dysponują obecnie systemami informatycznymi i zasobami w postaci komputerów, które sprostają wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej, choć różnie bywa w przychodniach czy gabinetach lekarskich. Niektóre z nich wciąż wymagają wymiany sprzętu komputerowego na nowy.

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie wzrosła świadomość lekarzy, którzy zadają sobie sprawę z tego, że od lipca 2017 r. nie będą mogli posługiwać się w swoich gabinetach tradycyjną dokumentacją, lecz elektroniczną. Pomysł gromadzenia wszystkich danych medycznych na temat chorych na bezpiecznym serwerze, co umożliwi specjaliście dostęp do tej bazy w każdym miejscu i czasie, zyskał aprobatę nie tylko ze strony personelu medycznego, ale co najważniejsze – pacjentów. W mediach temat elektronicznej dokumentacji medycznej jest coraz częściej poruszany i szeroko komentowany przez usługobiorców. Wszystkie placówki służby zdrowia wiedzą od lat, że muszą sprostać zmianom prawnym, pod rygorem rozwiązania kontraktu, co w praktyce oznaczałoby zakończenie działalności. Należy zaznaczyć, że lecznice, które w ostatnim czasie zastosowały innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych technologii, są w pełni przygotowane na korzystanie z elektronicznej dokumentacji medycznej. Przed nimi tylko etap przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia personelu medycznego.

Pozostaje aspekt bezpieczeństwa danych oraz ochrony informacji wrażliwych. Ustawa wyraźnie wskazuje, jakie warunki muszą być spełnione, aby elektroniczna dokumentacja medyczna była właściwie przechowywana. Cieszy jednak fakt, że producenci z branży IT już od lat proponują profesjonalne i kompleksowe rozwiązania, z których do tej pory skorzystało już wiele lecznic, co świadczy o tym, że stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w niektórych polskich placówkach służby zdrowia, stało się już codziennością. Należy zauważyć, że w ostatnim czasie wiele przedsięwzięć informatycznych zrealizował także Narodowy Fundusz Zdrowia.

Warto podkreślić, że zmiany krajowych i europejskich przepisów prawa, jak i nowe oczekiwania ze strony pacjentów, wymuszają korzystanie z bardziej zaawansowanych systemów IT w procesie realizacji świadczeń zdrowotnych. Warto przypomnieć, że od ponad dekady w naszym kraju funkcjonują elektroniczne rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeszcze dłużej wymagane jest elektroniczne przekazywanie danych przez pracodawców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej we wszystkich placówkach służby zdrowia, trudno będzie wyobrazić sobie szpital, przychodnię lub gabinet lekarski, który byłaby w stanie działać bez sprawnego systemu informatycznego.  Istotne jest, aby ustawodawca za każdym razem porozumiewał się z twórcami systemów i wspólnie ustalał czas potrzebny na dostosowanie rozwiązań informatycznych do nowych przepisów legislacyjnych. Branża nowych technologii jest otwarta na taki dialog.