Czym właściwie jest chmura obliczeniowa?

Podobne pytanie zadawaliśmy już w jednym z pierwszych wpisów na blogu – Chmura obliczeniowa w placówce medycznej. Ograniczyliśmy się wtedy jednak jedynie do ogólnych definicji:

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to model przetwarzania danych, w którym rezygnujemy z zakupu i utrzymania własnej infrastruktury technicznej, powierzając to zadanie zewnętrznemu dostawcy, zajmującemu się zawodowo dostarczaniem gotowych rozwiązań informatycznych na dużą skalę.

Pojęcie chmury pojawia się coraz częściej w rozmowach osób związanych ze służbą zdrowia, w związku z czym w dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu ponownie, przedstawiając różne warianty chmury.

Poziomy delegacji kompetencji informatycznych

Rozwój infrastruktury informatycznej, rozumiany jako stopniowe delegowanie coraz szerszej odpowiedzialności zewnętrznym, wyspecjalizowanym dostawcom, można podzielić na następujące poziomy:

 1. Własna serwerownia – wymaga zakupu i konfiguracji całego sprzętu serwerowego i sieciowego, przygotowania odpowiednio wyposażonych i zabezpieczonych pomieszczeń, a w późniejszym okresie konserwacji i serwisu wszystkich urządzeń.
 2. Kolokacja serwerów – polega na zainstalowaniu własnych serwerów w zewnętrznych serwerowniach obsługiwanych przez podmiot profesjonalnie oferujący takie usługi.
 3. Dzierżawa serwerów – polega na wynajęciu na wyłączność wybranych maszyn lub części ich zasobów (tzw. serwerów wirtualnych). Zabezpieczenie przed awarią serwera (np. poprzez dzierżawę dodatkowej maszyny) oraz administracja należą do obowiązków klienta.
 4. Infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service – IaaS) – umożliwia tzw. skalowanie zasobami w sposób dynamiczny, czyli zamawianie i natychmiastowe otrzymywanie dostępu do szybszych, bardziej pojemnych serwerów lub dodatkowych maszyn.
 5. Platforma jako usługa (ang. Platform as a Service – PaaS) – oferuje dodatkowe usługi zrealizowane dzięki IaaS, np. serwery z preinstalowanym systemem operacyjnych, odporne na awarie bazy danych oraz bezpieczne miejsce na składowanie plików.
 6. Oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service – SaaS) – to model, w którym zamówienie klienta dotyczy nie informatycznych zasobów, ale dostępu do konkretnego oprogramowania, które spełnia jego potrzeby, np. systemu do zarządzania placówkami medycznymi. Wszystkie kwestie techniczne, w tym zapewnienie stałego działania oprogramowania, jego aktualizacje, wykonywanie kopii zapasowych, należą do odpowiedzialności dostawcy.

Usługi rozumiane jako chmura obliczeniowa zaczynają się od poziomu 4.

Firma Mediporta oferuję natomiast usługę na kolejnym, 7 poziomie, przekazując klientom nie tylko dostęp do oprogramowania do zarządzania placówkami medycznymi, ale również stałe wsparcie techniczne i gwarancję ciągłego dostosowywania aplikacji do zmieniających się wymogów prawnych. Innymi słowy jest to gwarancja stałego i prawidłowego prowadzenia rejestracji pacjentów, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rozliczeń z płatnikami.

Dodatkowo, dzięki przeniesieniu danych medycznych do profesjonalnej serwerowni i pod opiekę pełnoetatowych administratorów, zyskujemy poziom bezpieczeństwa i dostępności zupełnie nieosiągalny dla małej i średniej placówki medycznej, a trudny do uzyskania i wymagający ogromnych inwestycji w dużym podmiocie.

Podsumowanie najważniejszych korzyści z zastosowania chmury Mediporta przedstawia poniższa tabela:

Chmura eliminuje zagrożenia… …a w zamian za nie wprowadza korzyści
 • Utrzymuje działanie systemu mimo braku zasilania.
 • Zabezpiecza i ubezpiecza przed nieuniknionymi awariami sprzętu.
 • Uniemożliwia kradzież komputera z danymi.
 • Zabezpiecza dane przed wypadkami losowymi: pożarem, powodzią.
 • Chroni placówkę przed częstymi zmianami prawnymi.
 • Oszczędność czasu:
  • Automatyczne aktualizacje
  • Automatyczne kopie zapasowe
 • Oszczędność pieniędzy:
  • Bez inwestycji w serwery
  • Bez inwestycji w serwerownię
 • Najwyższe bezpieczeństwo:
  • Dane zgromadzone w profesjonalnej serwerowni
  • Nowoczesne środki ochrony

Chmura – ewolucja czy rewolucja?

Chmura obliczeniowa może być dla placówki medycznej naturalnym, kolejnym krokiem rozwoju infrastruktury informatycznej, podobnie jak w wielu innych branżach, które od wielu lat stosują już powszechnie takie rozwiązania – w tym m.in. sektor bankowy, wymagający najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Bardzo wiele osób korzysta już z chmury również w życiu prywatnym, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Popularna poczta e-mail dostawców takich jak Google (Gmail), WP, Onet i wielu innych realizowana jest właśnie w modelu cloud computing.

Wszystkie rozwiązania techniczne wykorzystywane w ramach chmury obliczeniowej znane są informatyce od lat. Jednak sposób ich połączenia, jak również wykorzystania w sferze biznesu, także medycznego, może przynieść prawdziwą rewolucję, zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i oszczędności. O tych istotnych obszarach pisaliśmy już w artykułach:

Jak określić miejsce przechowywania danych?

Podczas rozważań o outsourcingu przetwarzania danych rodzi się istotne pytanie: skoro dane znajdują się w „mitycznej” chmurze, na rozproszonych i zwielokrotnionych urządzeniach, to gdzie właściwie się znajdują i w jaki sposób ta lokalizacja spełnia wymogi prawne? Zagadnieniem tym zajmiemy się w kolejnym artykule – Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Już teraz możemy zwrócić uwagę na to, że najważniejszy wniosek związany z miejscem przechowywania danych, szczególnie w kontekście przedstawionej powyżej poziomów delegacji, jest następujący:

Placówki medyczne mogą skorzystać z oprogramowania Mediporta w każdym z poniższych wariantów:

 • we własnej serwerowni, z możliwością opcjonalnej replikacji danych do chmury Mediporta;
 • na własnych serwerach, kolokowanych w zewnętrznym data center, z możliwością opcjonalnej replikacji danych do innej serwerowni;
 • na serwerach Mediporta, z możliwością wskazania przez podmiot wymagania co do odrębności dowolnego z elementów infrastruktury technicznej;
 • w pełnej chmurze Mediporta, z gwarancją pełnej logicznej separacji danych plikowych, baz danych i kontenerów pamięci w ramach wspólnych zasobów.

Technikalia dla dociekliwych

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami o zabezpieczeniach stosowanych w chmurze obliczeniowej zachęcamy do lektury artykułu Macieja Kuźniara – prezesa firmy Oktawave, będącej jednym z głównych dostawców infrastruktury technicznej platformy Mediporta: Jak zabezpieczamy dane w chmurze obliczeniowej?