Wymóg prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej świadczy o tym, że polska służba zdrowia równa w górę. Bierzemy przykład z rozwiązania, które doskonale sprawdziło się w przypadku innych, europejskich państw. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, jakie realne korzyści niesie za sobą wprowadzenie EDM.

Rozwój państwa można określić, biorąc pod uwagę m.in. poziom zarobków jego obywateli, jakość życia, rozwój technologiczny czy poziom informatyzacji służby zdrowia. Do tej pory poziom rozwoju technologicznego w polskiej służbie zdrowia wypadał dość blado na tle krajów rozwiniętych, w których od lat stosuje się system elektronicznej dokumentacji medycznej.  Pozytywnym sygnałem jest trwający proces implementacji elektronicznej dokumentacji medycznej w polskich szpitalach, przychodniach i gabinetach medycznych. Decyzją Ministerstwa Zdrowia ostateczny termin został wyznaczony na sierpień 2017 roku. Do tego momentu placówki służby zdrowia mają czas na przygotowania – wdrożenie systemu, przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej i przeszkolenie pracowników służby zdrowia.

Bez wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej polskie lecznice nie byłyby w stanie sprawnie funkcjonować we współczesnych realiach medycznych, w oparciu o europejskie standardy. Wymogiem dorównania do poziomu nowoczesnych placówek medycznych jest poprawa poziomu informatyzacji polskiej służby zdrowia. Bazując na wynikach badań, możemy określić, ile dzieli nas od zachodnich państw. EMRAM, czyli Electronic Medical Record Adoption Model dla naszego kraju wynosi jedynie 0,42, z kolei dla zachodniej części Europy – 2,15. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten jest na poziomie 4,28.

Nie dziwi fakt, że lepsza jakość służby zdrowia jest odpowiedzią na oczekiwania pacjentów oraz lekarzy, czyli tych osób, które bezpośrednio skorzystają ze wzrostu poziomu informatyzacji polskich lecznic. Mowa tu przede wszystkim o korzyściach płynących z wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Szpital, przychodnia lub gabinet medyczny, który nie wcieli w życie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, nie będzie uczestniczył w ogólnopolskim programie e-recepty. Należy podkreślić, że menedżerowie placówek służby zdrowia szybko zauważą korzyści płynące z implementacji systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Na decyzję o wprowadzeniu wymogu wdrożenia EDM miało wpływ wieloletnie doświadczenie. Błędy i utrudnienia, które do tej pory towarzyszyły prowadzeniu papierowej dokumentacji medycznej, wymusiły zmiany w prowadzeniu kartoteki. Zastąpienie wpisów ręcznych elektronicznymi sprawi, że dokumentacja będzie czytelna dla samego chorego, korzystającego z Internetowego Konta Pacjenta. Rozwiązanie to umożliwia zdalny odczyt dokumentacji zarówno przez pacjenta, jak i specjalisty, np. w trakcie wizyty domowej.

Długie kolejki do specjalistów, czas oczekiwania na efekty konsultacji i wyniki badań również nastręczały problemów pracownikom służby zdrowia oraz samym pacjentom. Elektroniczna dokumentacja medyczna oznacza łatwiejszy jej „obrót” pomiędzy lekarzami oraz szybsze generowanie zaświadczeń, recept i skierowań na badania. Dostęp do danych zawartych w historii zdrowia, również podczas pracy zdalnej lekarza, ułatwia specjaliście prowadzenie nieustannej kontroli stanu zdrowia pacjenta bez konieczności ciągłego wracania do zapisów zawartych w tradycyjnej dokumentacji medycznej.