Do zalet prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej należy możliwość uzupełnienia jej podczas wizyty domowej u pacjenta. Daje to lekarzowi swobodę w realizowaniu obowiązków zawodowych i możliwość zdiagnozowania pacjenta, bez względu na to, gdzie się znajduje.

Pacjentom, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pomoc specjalisty świadczona jest nie tylko w placówkach medycznych. Przysługują im domowe wizyty lekarskie, gdy dojdzie do nagłego ataku choroby albo pogorszenia się stanu zdrowia, który powoduje, że pacjent nie jest w stanie samodzielnie udać się do placówki służby zdrowia. Wizyta lekarza jest możliwa także wtedy, kiedy pacjent rozchoruje się w nocy lub w dzień świąteczny. Należy dodać, że w nagłych przypadkach porada lekarska powinna być zrealizowana niezwłocznie, czyli jeszcze w dniu zgłoszenia, a w przypadku osób cierpiących na przewlekłe choroby, porady mogą być realizowane w terminie ustalonym z pacjentem. Co istotne, w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza placówką medyczną, specjalista współpracuje z pielęgniarką lub położną. Jak w tym przypadku przebiega proces uzupełniania elektronicznej dokumentacji medycznej?

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej wiąże się z wieloma obopólnymi udogodnieniami, które są zauważalne podczas realizowania obowiązków lekarskich w trybie zdalnym. Medyk, w trakcie wizyty domowej u pacjenta, korzystając z systemu elektronicznej dokumentacji medycznej przechowywanej w tzw. „chmurze”, oszczędza czas, ponieważ nie musi robić odręcznych zapisków, które dopiero w gabinecie wprowadzi do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej z całą pewnością  korzystnie wpłynie na realizowanie obowiązków zawodowych lekarza poza placówką służby zdrowia.

Specjalista, posiadając dostęp do zasobów elektronicznej dokumentacji medycznej, ma przed sobą całą historię choroby pacjenta, która często jest mu niezbędna do postawienia właściwej diagnozy. Bez dostępu do tych informacji, które wymagają dokładnej analizy, musiałby bazować jedynie na informacjach przekazanych przez pacjenta, co nie zawsze jest możliwe, ze względu na jego stan zdrowia. Korzystanie z nowych technologii gwarantuje zatem wygodę świadczenia usług medycznych i komfort diagnozowania pacjenta podczas domowej wizyty lekarskiej.

Co istotne, natychmiastowe uzupełnienie historii choroby pacjenta, tuż po zakończeniu badania, zapobiega wszelkim nieścisłościom i pominięciu istotnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia chorego. Wszystko to, czego specjalista potrzebuje do pracy zdalnej, wykonywanej poza gabinetem medycznym, to dostęp do urządzenia, tj. komputera, laptopa lub tabletu oraz połączenie internetowe. Każdy lekarz będzie miał dostęp do zasobów elektronicznej dokumentacji medycznej w postaci loginu i hasła. Wszystko to jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnego modelu cloud computingu. Cechuje go bezpieczeństwo, elastyczność i mobilność, niezbędna do świadczenia usług medycznych podczas wizyt domowych u pacjenta.