Ze względu na ogromny zasób informacji składających się na elektroniczną dokumentację medyczną, najlepszym rozwiązaniem na ich gromadzenie i przechowywanie, są serwery w tzw. „chmurze”. Na czym polega cloud computing, o którym mowa? Przeczytajcie sami.

 

Cloud computing to znany od kilku lat model umożliwiający dostęp do zasobów znajdujących się na serwerze, gwarantujący pełne zabezpieczenie danych. Zacznijmy od tego, na czym polega zasada działania chmury – jest to możliwość przeniesienia odpowiedzialności za realizację usług informatycznych na wirtualny serwer. Szybkość procesów dokonywanych w „chmurze” jest zależna od mocy obliczeniowej serwera.

Cloud computing polega na mobilnym dzieleniu się danymi w celu osiągnięcia spójności i ekonomii skali za pośrednictwem sieci elektrycznej, bez względu na miejsce i czas, w którym się znajdujemy. Wystarczy zatem posiadanie urządzenia i dostęp do internetu, żeby zalogować się do systemu, nawet podczas wizyty domowej u pacjenta. Daje to lekarzom możliwość pracy zdalnej, poza przychodnią lekarską. Dzięki temu specjalista ma nieograniczony dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, gdziekolwiek się znajduje.

Rozwiązanie to pozwoli szpitalom, przychodniom i gabinetom lekarskim uniknąć kosztów wiążących się z infrastrukturą, tj. sprzętem czy oprogramowaniem, których nie da się pominąć w przypadku korzystania z tradycyjnych serwerów. W ten sposób są w stanie zaoszczędzić ok. 20% wydatków związanych ze stworzeniem odpowiednich warunków do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Kolejną zaletą tzw. „chmur” jest fakt, że posiadają redundantną pamięć masową i automatyczną transmisję wirtualnych serwerów w przypadku awarii któregoś z nich. W przypadku, gdy zaczyna brakować pamięci, serwer w „chmurze” jest przesuwany na komputer z wolnym miejscem w pamięci, co jest procesem niezauważalnym dla użytkowników. Oznacza to, że w takiej sytuacji praca personelu medycznego będzie przebiegała bez jakichkolwiek zakłóceń, a dostęp do danych pacjenta, znajdujących się w elektronicznej dokumentacji medycznej, nie zostanie spowolniony.

W ostatnich latach przechowywanie danych w „chmurze” stało się niezwykle popularne, dostosowane do potrzeb użytkowników, przez co jest jeszcze bardziej niezawodne i przyjazne. Argument ten przemawia za tym, żeby wykorzystać cloud computing do przechowywania zasobów elektronicznej dokumentacji medycznej.