Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej przeorganizuje pracę personelu placówek służby zdrowia. Okazuje się, że korzystanie z tego sytemu niesie za sobą wiele korzyści związanych z organizacją pracy.

Mimo że wcielenie w życie elektronicznej dokumentacji medycznej wymaga sporych nakładów finansowych i zaangażowania ze strony managerów, to w ostatecznym rozrachunku jest to opłacalna inwestycja. Kluczowy proces, od którego wiele zależy, to etap zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wiąże się on z koniecznością przeprowadzenia kompleksowego szkolenia recepcjonistów, lekarzy i pielęgniarek, aby wyeliminować wszystkie potencjalne zagrożenia, tj. niekompetencja w posługiwaniu się systemem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Z perspektywy zarządzania szpitalem, przychodnią lub gabinetem medycznym, wykorzystanie elektronicznej dokumentacji medycznej jest doskonałą okazją do przeprowadzenia gruntownych zmian, jak i poprawy bezpieczeństwa placówki. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej poprzedza bowiem rzetelny auty wewnętrzny, którego celem jest:

– zrewidowanie procedur,
– wskazanie wadliwych procesów i potencjalnych ryzyk,
– dokonanie przeglądu zasobów, jakimi dysponuje placówka,
– zaproponowanie nowych, zoptymalizowanych rozwiązań i instrukcji,
– przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia kadry,
– zakup niezbędnego sprzętu IT.

Wykorzystanie 3elektronicznej dokumentacji medycznej wiąże się bezpośrednio z licznymi oszczędnościami finansowymi i czasowymi, tj.:

– spadek wydatków na badania,
– ograniczenie budżetu przeznaczonego na zakup drukarek i papieru,
– redukcja czasu potrzebnego na wypełnienie tradycyjnych kartotek.

Lekarze również zauważą korzyści wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Nowy system przyspieszy wymianę informacji między jednostkami służby zdrowia, ponieważ specjalista w dowolnym czasie i miejscu będzie mógł przeanalizować całą historię choroby pacjenta. Kolejni lekarze będą mieli pełną informację – wgląd w wyniki badań, adnotacje dotyczące przebytych chorób pacjenta i zażywanych leków, którą będą jedynie uzupełniani, a nie poznawali na nowo.

Z punktu widzenia pacjenta, elektroniczna dokumentacja medyczna wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń, gdyż znacznie przyspieszy diagnozowanie chorób, pozwoli uniknąć błędów, jakie pojawiały się w przypadku odręcznie wypisywanych recept, czy umożliwi samodzielną, internetową rejestrację.

Reasumując, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej przyniesie jednostkom medycznym wiele korzyści związanych z jakością zarządzania, co bezpośrednio przełoży się na wzrost rentowności placówki.