Informatyzacja lecznic, wzorem państw zachodnich, ma na celu usprawnienie pracy personelu medycznego i poprawę jakości usług zdrowotnych. Podstawą wprowadzenia zmian jest uświadomienie lekarzom i pielęgniarkom potrzeby zmian związanych z implementacją elektronicznej dokumentacji medycznej.

Z pewnością standardy, które ujednolicają funkcjonowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w szpitalach, przychodniach i gabinetach medycznych, ułatwią pracę pracownikom służby zdrowia. Prawidłowy przebieg wszystkich procesów zachodzących w placówkach medycznych będą wymuszali specjaliści, jak i chorzy, bo to przede wszystkim oni są grupą docelową wprowadzanych obecnie zmian. Lecznica, która nie wcieli w życie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, nie będzie mogła wziąć udziału w ogólnopolskim programie e-recepty, który poprawi komfort korzystania z usług medycznych oraz usprawni pracę lekarzy i pielęgniarek.

Serwer zamiast szafy

Uproszczenie dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjentów wpłynie nie tylko na poprawę jakości oferowanych usług zdrowotnych, ale i na zmianę procedur związanych z przechowywaniem kartotek, które z tradycyjnych szaf przeniesione zostaną na serwery komputerowe. Jedną z zalet związanych z wdrożeniem tej zmiany, jest ograniczenie wydatków związanych z archiwizacją dokumentacji medycznej. Proces ten poprzedzi profesjonalne przeszkolenie lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy do tej pory zmuszeni byli wypełniać dokumentację ręcznie, co zajmowało o wiele więcej czasu.

Intuicyjność EDM

W związku z tym, że system EDM jest wyjątkowo intuicyjny, nauczenie się prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej nie będzie stanowiło problemu nawet dla nieco starszych pracowników służby zdrowia. Papierowa, jak i elektroniczna dokumentacja zawierają te same informacje, dlatego kurs obsługi dotyczyć będzie głównie kwestii obsługi programu oraz tematów dotyczących ochrony danych pozwalających na identyfikację pacjenta.

Plan to podstawa

Wyznaczenie terminu wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia należy traktować jako formę motywacji do właściwego przygotowania do modernizacji lecznic. Im więcej czasu managerowie placówek poświęcą na zaplanowanie i realizację działań takich jak remont lecznicy, zakup oprogramowania i szkolenie, tym efekt będzie bardziej satysfakcjonujący.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Komunikację zmian warto zacząć od wewnętrznego zebrania, na którym zostaną przedstawione kluczowe cele wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Ponadto warto pomyśleć o przeprowadzeniu kampanii o charakterze edukacyjnym, skierowanej do pacjentów. Im więcej informacji otrzymają przed implementacją nowoczesnego systemu, tym mniej problemów przysporzą pytania o zasadność zmian, które siłą rzeczy pojawią zaraz po zmianie papierowej dokumentacji na elektroniczną.