Jak wykorzystać nowe technologie prowadząc przychodnię?

Przychodnia, która jest otwarta na wykorzystanie potencjału nowych technologii, jest w stanie zbudować w ten sposób swoją przewagę konkurencyjną. Jakie rozwiązania powinna wdrożyć każda placówka medyczna, która chce się wyróżnić na tle innych i zyskać miano nowoczesnej?

Automatyzacja obsługi pacjentów w placówkach medycznych przynosi korzyści w postaci zapobiegania tworzeniu się kolejek do specjalistów i odciążenia pracowników przychodni. Pacjenci są otwarci na zmiany, które spowodują przyspieszenie procesu rejestracji, oczekiwania na wizytę lekarską, samego procesu diagnozowania, jak i leczenia.  Zinformatyzowana, innowacyjna placówka jest w stanie zaspokoić niemalże wszystkie potrzeby pacjentów. Chorzy, widząc zmiany na lepsze, utwierdzą się w przekonaniu, że dokonali słusznego wyboru placówki medycznej.

Jednym z przykładów zastosowania nowoczesnych rozwiązań jest wcielenie w życie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Przechowywanie danych na temat stanu zdrowia pacjentów w tzw. „chmurze” pozwala lekarzom na analizę historii choroby w każdym miejscu, pod warunkiem, że lekarz ma odstęp do komputera i internetu. Ale to jeszcze nie wszystkie zalety wynikające z prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Organizację pracy placówki służby zdrowia, rejestrację pacjentów, prowadzenie rozliczeń finansowych i dokumentacji, usprawni zintegrowane narzędzie statystyczne, które ułatwi na selekcję oraz prowadzenie bazy danych. Kompatybilność takiego systemu z innymi, usprawni przepływ informacji między wszystkimi sektorami placówki medycznej, co znacząco skróci czas rejestracji, czy szukania dokumentów. Cały czas mowa o funkcjonalnościach elektronicznej dokumentacji medycznej.

Opcja znalezienia informacji o lekach najczęściej zapisywanych w przypadku leczenia danej jednostki chorobowej, czy możliwość prowadzenia nadzoru nad realizacją recepty przez chorego, znacznie ułatwia proces leczenia. Oznacza to, że wdrożenie e-kartoteki pozwala na zdalne odbieranie informacji zwrotnej od pacjenta. Wgląd do ważnych informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego również usprawnia pracę personelu przychodni. Te i wiele innych, optymalizujących czas pracy funkcji, pełni system elektronicznej dokumentacji medycznej.

Czy działania promocyjne są istotne w przypadku przychodni? Oczywiście, że tak. Prowadzenie interaktywnej strony internetowej i fanpage’a, prędzej, czy później przyniesie zamierzony efekt. Wdrożenie aplikacji mobilnej dla pacjentów przychodni jest równie dobrym pomysłem, ponieważ przypominanie o zaplanowanej wizycie lekarskiej lub badaniu kontrolnym, ułatwi organizację czasu pacjentów. Dodatkowa funkcja w postaci pomiaru spalanych kalorii lub liczby przebytych kroków, zachęci użytkowników do korzystania z aplikacji. Implementując nowoczesne rozwiązania, możemy mieć pewność, że pacjenci przekażą sobie pozytywne opinie na temat placówki medycznej. Nie ma przecież lepszej reklamy przychodni niż zadowolony pacjent.