Obecnie dużo mówi się o kwestii przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych wrażliwych w placówkach medycznych.

Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie jednak na bardziej fundamentalne pytanie:

Jak w oparciu o narzędzia: komputer, drukarki i oprogramowanie zbudować oraz – co ważniejsze – utrzymać bezpieczne, niezawodne i przyjazne użytkownikowi środowisko przetwarzania danych medycznych, nie narażając się jednocześnie na nadmierne koszty???

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważne jest zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa danych medycznych, objętych szczególnymi restrykcjami w Ustawie o ochronie danych osobowych, a także chronionych odwieczną i prawnie skodyfikowaną tajemnicą lekarską.

Rozważając kwestię bezpieczeństwa danych, należy zwrócić uwagę na jego trzy główne obszary, wynikające wprost z wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania:

Poniższa tabela przedstawia potencjalne zagrożenia w poszczególnych obszarach oraz możliwe środki ochrony przed nimi:

BLOG_1_MEDI

Najważniejsza zasada bezpieczeństwa mówi, że każdy system informatyczny jest w całości tak bezpieczny jak jego najsłabszy, najmniej zabezpieczony element. Odpowiedzialne prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej wymaga zatem nie jednokrotnego wdrożenia części z środków ochrony wymienionych w Rozporządzeniu i powyższej tabeli, ale nieustannego utrzymywania wszystkich z nich, a także wielu innych.

Przygotowanie i utrzymanie profesjonalnej infrastruktury serwerowej, a także odpowiednie skonfigurowanie oprogramowania komputerowego wymaga jednak posiadania zaawansowanej wiedzy informatycznej i poświęcenia dużej ilości wolnego czasu – lub zarezerwowania sporego budżetu na odpowiednie usługi zewnętrznych konsultantów.

Rozsądne bezpieczeństwo nie musi być drogie

Z pomocą może przyjść tzw. cloud computing, który opisujemy w tym artykule: LINK.

Poprzez dostarczanie wielu odbiorcom bardzo zbliżonego zestawu usług, możliwa jest daleko idąca optymalizacja kosztów na poziomie usługodawcy, na czym mogą dużo zyskać również placówki medyczne.