Od dnia 1 lipca 2021 roku na podstawie art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, wszystkie podmioty medyczne mają obowiązek raportować drogą elektroniczną zdarzenia medyczne na Platformę P1. Celem jest gromadzenie informacji w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej  wszystkich pacjentów i rejestru zdarzeń medycznych (EDM i RZM). 

W rozumieniu ustawy zdarzeniem medycznym jest każde świadczenie zdrowotne czyli działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjenta oraz inne świadczenia medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

W praktyce zarejestrowanie zdarzenia medycznego polega na przekazaniu raportu zawierającego m.in. informacje o tym: kto (jaki usługodawca i pracownik medyczny, np. lekarz), komu (jakiemu pacjentowi), kiedy i w jakiej placówce medycznej udzielił określonego świadczenia zdrowotnego (np. jakie wykonano procedury ICD-9, w związku z określonym rozpoznaniem ICD-10 itd.).


Kto ma obowiązek używać platformy P1?

System P1 czyli „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (zamiennie nazywana tez SIM) jest obowiązkowy dla placówek medycznych, które udzielają świadczeń zdrowotnych niezależnie od tego czy  świadczenia są udzielane  w ramach kontraktu z NFZ czy komercyjnie.

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy usługodawców wymienionych w art 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej. Usługodawcą w rozumieniu tej ustawy jest każdy świadczeniodawca wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ale także osoba fizyczna np. lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską.

Przekazywanie informacji o zdrowiu pacjentów do platformy P1  jest obowiązkowe zarówno dla lekarzy, lekarzy stomatologów jak i innych zawodów medycznych np. pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, psychologów itd.  Każda z placówek musi mieć swoje indywidualne konto na platformie P1, a wprowadzane tam  dane o zdarzeniach medycznych muszą być przekazywane na bieżąco. 
Wcześniej na platformie P1 dzięki indywidualnym certyfikatom zbierane były przede wszystkim  dane o e-receptach i e-skierowaniach wystawionych dla pacjentów, natomiast nowelizacja ustawy w znaczący sposób zwiększyła zakres przesyłania  obowiązkowych danych o dokumentację medyczną i zdarzenia medyczne.

Nadrzędnym celem wprowadzenia takiego systemu,  jest polepszenie dobra pacjenta. Niezależnie od tego czy pacjent korzystał z  usługi w ramach NFZ czy prywatnie, dzięki prostej wymianie informacji między np. lekarzami, pacjent  może być leczony  kompleksowo. Platforma P1  umożliwia  pracownikom medycznym bezpośredni dostęp do historii zdrowia i choroby pacjentów bez konieczności przesyłania plików z danymi  pomiędzy przychodniami i innymi usługodawcami medycznymi.


O zdarzeniach medycznych w praktyce – raportowanie świadczeń pacjenta

Pierwszym krokiem  odejścia od  papierowej formy dokumentacji medycznej był  obowiązek wystawiania e-recept a następnie e-skierowań. Kolejny krok w rozwoju cyfryzacji opieki zdrowotnej  rozszerzył się na raportowanie zdarzeń medycznych, a także indeksowanie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.  Obecnie nie ma już możliwości prowadzenia kartoteki historii zdrowia i choroby pacjenta  wyłącznie w formie  papierowej.
Do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami niezbędny jest system informatyczny umożliwiający rejestrowanie i wysyłkę zdarzeń medycznych. Na rynku pojawiło się  wiele systemów, które mogą pomóc placówkom medycznym i gabinetom w przesyłaniu danych do P1.
Przed wyborem programu  warto jednak zasięgnąć informacji czy w danym systemie istnieje możliwość podpięcia  certyfikatów TLS i WSS. Certyfikaty te są niezbędne do prawidłowego raportowania zdarzeń medycznych.

Ważny jest także praktyczny aspekt rejestracji zdarzenia medycznego. Czasami w dostępnych programach wysłanie zdarzenia do P1 wymaga każdorazowej autoryzacji, która wiąże się z wpisywaniem hasła. Niektóre programy wymagają wręcz logowania się do innego systemu, aby wysłać zdarzenie medyczne. Przez co  w codziennej pracy lekarz  nierzadko poświęca więcej czasu na wypełnianie dokumentacji medycznej niż na leczenie i zdrowie pacjenta. 

Twórcy oprogramowania muszą zawsze pamiętać, że system ma ułatwiać a nie utrudniać pracę użytkownikom, tak by raz na zawsze zmienić obiegową opinię, że lekarz w gabinecie czas wizyty poświęca nad klawiaturą a nie nad pacjentem. Warto zatem sięgnąć po program, który  będzie skracał czas pracy lekarza z dokumentacją, ale także będzie produktem firmy gwarantującej stabilność, bezpieczeństwo i długoletnie doświadczenie na rynku oprogramowania medycznego.


Mediporta – prosta oszczędność czasu 

Doskonale rozumiemy, że opieka zdrowotna  jest wymagająca i często wiąże się z wielogodzinnym dniem pracy, po którym brakuje czasu i siły na inne aktywności. Dlatego właśnie jednym z naszych głównych celów w Mediporcie było stworzenie systemu, który  pozwoli pracownikom medycznym oszczędzać swój czas, a przy tym nie będzie wymagał od nich  specjalnych umiejętności technicznych.

Przykładowo rejestracja zdarzenia medycznego i przesyłanie do P1 odbywa się bez aktywnego udziału lekarza czy innego pracownika medycznego. Wystarczy, że ma konto w systemie  oraz podpięte wymagane certyfikaty i uzupełni podstawowe, wymagane dane dokumentacji wizyty czyli np. rozpoznanie i procedurę. Wysyłka zdarzenia medycznego  odbędzie się wówczas automatycznie, bez konieczności dodatkowej weryfikacji po stronie systemu.
W każdej chwili można także zweryfikować status zdarzenia medycznego, czy dane o nim zostały prawidłowo przesłane do systemu P1. W ramach ułatwienia pracy istnieje możliwość wyszukania wizyt o określonym statusie zdarzenia medycznego (wysłane, w trakcie wysyłki itp.)


W jaki sposób Mediporta wysyła, archiwizuje, analizuje i udostępnia

Nasze rozwiązanie technologiczne sprawia, że program Mediporta automatycznie wysyła i archiwizuje w repozytorium wszystkie pliki z danymi.

Dodatkowo Mediporta jako oprogramowanie chmurowe zapewnia także osobne serwery, w których składowana jest elektroniczna dokumentacja medyczna tzw. repozytorium danych. Placówka nie musi martwić się o zakup serwerów, ich bezpieczeństwo i serwisowanie. Mediporta jako firma z odpowiednim potencjałem merytorycznym daje gwarancję, że repozytorium jest profesjonalnie zbudowane i minimalizuje ryzyko wycieku danych czy nawet ich utratę. Sieć i baza danych są zawsze zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

Profesjonalne podejście Spółki Mediporta do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych pozwoliło uzyskać i sukcesywnie przedłużyć certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001:2013, w zakresie projektowania i instalowania baz danych oraz produkcji, dostarczania, uruchamiania, szkolenia i wdrażania systemów informatycznych.
Oprócz tego Spółka wprowadziła, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodny z ww. normą.

 

Jeśli w Twojej przychodni, gabinecie, klinice, centrum medycznym jeszcze nie jest prowadzony EDM i RZM – chętnie pomożemy. Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@mediporta.pl

 

Sprawdź również: