W naszym artykule pragniemy zwrócić uwagę na automatyczne wykonywanie kopii zapasowych oprogramowanie medycznego w gabinetach i przychodniach lekarskich. Kwestia bezpieczeństwa tak wrażliwych danych medycznych jest niezwykle istotną kwestią. Będąc właścicielem działalności medycznej musimy pamiętać, że przepisy ściśle regulują okres przez jaki dane medyczne historii choroby pacjentów powinny być przechowywane. Nawet w przypadku kiedy zamkniemy działalność medyczną przepisy te nadal nas obowiązują jako właścicieli działalności medycznej. Dlatego w dzisiejszym artykule pragniemy wyjaśnić najważniejsze informacje dotyczące kopii bezpieczeństwa danych w chmurze.

Czym jest kopia bezpieczeństwa 

Kopia zapasowa systemu medycznego (zwana również kopią bezpieczeństwa) to proces tworzenia kopii danych medycznych w celu ich ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Kopia zapasowa może być wykonywana na różne sposoby np. na zewnętrznym nośniku pamięci lub w chmurze. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania placówek medycznych oraz ochrony prywatności pacjentów

Utrata danych medycznych może być konsekwencją przeróżnych zdarzeń, takich jak kradzież lub awaria sprzętu komputerowego, awaria serwerów w przychodni, zalanie lub pożar. W niektórych przypadkach utraconych plików nie można już odzyskać. W celu uniknięcia utraty danych medycznych warto wykonywać regularne kopie zapasowe i przechowywać je w bezpiecznym miejscu, zgodnie z aktualnymi przepisami.


Dlaczego warto wykonywać kopię zapasową danych medycznych

Jako producent oprogramowania, współpracując wiele lat z gabinetami i przychodniami, rozumiemy jak ważna jest to kwestia dla naszych Klientów. Mają na uwadze ogrom obowiązków właścicieli przychodni medycznych, chcemy pewne procesy zautomatyzować. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie naszego Klienta oraz pewność, że jego dane medyczne są odpowiednio zabezpieczone oraz posiadają kopie zapasową. Nasze kopie zapasowa powstają co 15 minut! W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych medycznych, kopia zapasowa danych medycznych może zostać w każdym momencie odtworzona i przywrócona. Nie każda przychodnia mając kopię zapasową systemu medycznego jest w stanie go odtworzyć. Jako odpowiedzialny dostawca oprogramowania zadbaliśmy o przetestowanie takich sytuacji – i bez żadnych problemów jesteśmy w stanie odtworzyć kopie zapasowe naszego oprogramowania. 

Warto pamiętać, że za udostępnienie dokumentacji medycznej odpowiada placówka. Każdy pacjent ma prawo żądać swoją historię choroby. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.


Kopia bezpieczeństwa w chmurze

Przychodnie i gabinety coraz częściej wybierają rozwiązania chmurowe. Ze względu na udogodnienia związane z oprogramowaniem chmurowym decydują się na automatyzację procesu tworzenia kopii zapasowej poprzez wybór odpowiedniego i odpowiedzialnego dostawcy oferującego to rozwiązanie.

W przypadku wykonywania kopii zapasowej Klienci Mediporty otrzymują wsparcie w zakresie:

Jako Mediporta szczególnie dbamy o wielopoziomowe zabezpieczenia danych szczególnie wrażliwych. Często przychodnie i gabinety nie mają wiedzy i narzędzi pozwalających na zastosowanie najwyższych standardów zabezpieczeń. Finanse z tym związane są również istotną kwestią, która skłania do zakupu gotowego rozwiązania chmurowego. Ostatnim elementem, który również istotnie wpływa na wybór tego rozwiązania są wymogi prawne. Administratorzy placówek często nie mają czasu, aby wnikliwie zapoznawać się z często zmieniającymi się przepisami prawa, które regulują przechowywanie danych medycznych oraz ich odpowiednie zabezpieczanie.

Wszystkie powyższe aspekty jako wieloletnie Partner przychodni i gabinetów doskonale rozumiemy i wspólnie chcemy pomóc naszym Klientom w realizacji tych procesów.


Gdzie znajdują się dane medyczne przechowywane w chmurze? 

Przechowywanie danych w chmurze jest rozwiązaniem, które pozwala na umieszczenie ich w innej lokalizacji niż przychodnia. Dostęp do danych mamy z każdego miejsca na świecie a czynniki fizyczne, które mogą zniszczyć sprzęt nie maja wpływu na dane medyczne wprowadzone w naszym oprogramowaniu Mediporta. Oczywiście, nie da się wykluczyć awarii serwerów u dostawcy. W takiej sytuacji Klienci mają pewność szybkiej reakcji profesjonalnego działu IT, który naprawi awarię dużo szybciej u siebie, niż w przychodni na miejscu. Dodatkowo jako wieloletni Partner IT przychodni i gabinetów, dbamy o szybką możliwość przeniesienia danych Klienta na inny serwer w przypadku awarii. Dzięki temu awarię można naprawić w ciągu 15 minut od otrzymania zgłoszenia. Mediporta posiada również narzędzia monitorujące działanie pracy serwerów przez 24h. Pozwala to na stałą weryfikację poprawności pracy urządzeń.

Serwery, które przechowują dane medyczne placówek medycznych także musza spełniać wymogi dotyczące swojej lokalizacji. Wieloletnie doświadczenie w branży medycznej pozwoliło nam doskonale poznać aspekty z tym związane. Umowa, którą podpisujemy z Klientem szczegółowo opisuje działanie, zabezpieczanie danych oraz lokalizację serwerów, na których przechowujemy kopie zapasowe.


O czym jeszcze warto wiedzieć?

Wybierając dostawcę chmurowych rozwiązań, warto wcześniej sprawdzić, czy używa odpowiednich certyfikatów, które poświadczają, że wszystkie usługi będą prowadzone zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa.  Najpopularniejszym z nich jest ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji określający wymagania i standardy dotyczące całego systemu bezpieczeństwa informacji.  Spółka Mediporta posiada certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001. Dodatkowo Spółka wprowadziła, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodny z ww. normą. Program Mediporta spełnia wszelkie prawne wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych.

W 2023 roku Ministerstwo Zdrowia wydało specjalny komunikat do placówek medycznych w związku z kopiami bezpieczeństwa danych medycznych. Rekomendacja dotyczyła wykonywania kopii zapasowych w związku z atakami hakerskimi na świadczeniodawców, rekomendowano odpowiednie zabezpieczenie kopii zapasowych danych. Za funkcjonowanie u świadczeniodawcy prawidłowego systemu kopii zapasowej odpowiada kierownik podmiotu. Dlatego musi on zweryfikować, czy jego dział IT realizuje zadania w sposób właściwy.  W tym przypadku użytkownicy oprogramowania Mediporta mogą czuć się bezpiecznie.

Jako wieloletni Partner IT, Mediporta została zaprojektowana w oparciu o chmurę obliczeniową. Nasze oprogramowanie nie wymaga ręcznej instalacji, aktualizacji i wykonywania backupów danych przez kierowników podmiotów medycznych. Umowa na świadczenie usług gwarantuje cykliczne wykonywanie kopii zapasowych, co w sytuacji awaryjnej zapewnia precyzyjne odtworzenie danych. W przypadku usterki komputera lub dysku twardego w placówce, nie ma ryzyka utraty danych. Serwery Platformy Mediporta zlokalizowane są w profesjonalnych serwerowniach objętych ochroną przed niepowołanym dostępem, zanikiem zasilania oraz ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Kopie są przechowywane w oddzielnej przestrzeni dyskowej.

 


Umów się na niezobowiązującą prezentację oprogramowania Mediporta

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem takiego rozwiązania w swojej placówce medycznej skontaktuj się z nami. Od ponad 10 lat pomagamy przychodniom i gabinetom nie tylko w prowadzeniu łatwej i przyjaznej dokumentacji medycznej, ale także w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych m.in. poprzez wykonywanie kopii zapasowych w chmurze dla Klienta.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym programem, zapraszamy do kontaktu: