Zarządzanie relacjami z chorymi i podwykonawcami nigdy nie było tak zoptymalizowane. Korzystanie z systemu elektronicznej dokumentacji medycznej korzystnie wpływa na organizację czasu pracy i jakość realizowanych usług. W jakie funkcje wyposażone są innowacyjne systemy zarządzania przychodnią?

Nowoczesna służba zdrowia nie mogłaby istnieć bez nowoczesnych technologii. Szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie coraz częściej korzystają z oprogramowania, które pomaga im zoptymalizować wiele procesów zachodzących w organizacji oraz pozytywnie wpłynąć na poziom obsługi. Warto podkreślić, że wiele firm z branży IT wprowadziło do swojej oferty oprogramowania, które ułatwiają pracownikom służby zdrowia realizowanie ich codziennych obowiązków. Innowacyjne oprogramowanie służy do kompleksowego zarządzania lecznicą, ponieważ cechuje je elastyczność i funkcjonalność. Oto lista procesów, które zostaną usprawnione dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu zarządzania przychodnią medyczną:

  – internetowa rejestracja chorych,

  – rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  – generowanie analiz i raportów,

  – szybki obieg dokumentów,

  – obsługa świadczeń medycyny pracy.

Powyższa lista nie jest pełna i zależy od funkcjonalności danego oprogramowania medycznego.

Zalety elektronicznej dokumentacji medycznej

System elektronicznej dokumentacji medycznej jest wyposażony w szereg użytecznych opcji, tj. internetowa rejestracja i obieg dokumentów czy korzystanie z elektronicznego podpisu elektronicznego. Warto podkreślić, że archiwizacja historii choroby nie będzie już tak kosztowna jak do tej pory, ponieważ informacje na temat zdrowia pacjentów będą przechowywane na serwerach komputerowych, a nie w szafach, w wersji papierowej. Wiąże się to również z lepszym zabezpieczeniem danych osobowych pacjentów zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi.

Trwa proces informatyzacji

Statystyki pokazują, że coraz więcej lecznic decyduje się na zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych, aby ułatwić personelowi medycznemu organizację pracy. Celem, jaki przyświeca menedżerom placówek służby zdrowia, jest podniesienie standardu usług medycznych. Na przygotowanie placówki do implementacji systemu elektronicznej dokumentacji medycznej warto zdecydować się jak najwcześniej. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań utoruje drogę do oszczędności. Pacjenci również dostrzegą zalety wdrożenia e-kartoteki, ponieważ będą mogli korzystać z rejestracji online, co znacznie ograniczy czas potrzebny na telefoniczną lub osobistą rejestrację. Ponadto chorym zostaną przypisane indywidualne konta internetowe umożliwiające dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej.