(Zaktualizowany artykuł dotyczący zadań i obowiązków rejestratorki medycznej dostępny jest tutaj.)

Przegląd obowiązków rejestratorki może okazać się przydatny dla kandydatów do pracy na tym stanowisku. Jak zmieni się ich zakres po wprowadzeniu obowiązku elektronicznej dokumentacji medycznej?

Zawód, o którym mowa, jest wyjątkowo odpowiedzialny, wymagający dobrej organizacji pracy oraz wsparcia pozostałych działów placówki medycznej. Ze względu na to, że powstaje coraz więcej placówek medycznych, prywatnych gabinetów lekarskich i specjalistycznych klinik, zapotrzebowanie rynkowe na rejestratorki jest coraz większe. Coraz więcej szkół wyższych oferuje kierunki, których absolwenci są dobrze przygotowani do wykonywania tego zawodu. Do sierpnia 2017 roku zakres obowiązków rejestratorki zmieni się, ponieważ gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją dokumentacji medycznej w dużej mierze zajmie się system.

Kwalifikacje


Rejestratorka powinna posiadać określony zasób umiejętności i kwalifikacji. Musi być dobrze zorganizowana, posiadać wiedzę biznesową, dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, właściwie zarządzać czasem i dysponować choćby podstawową wiedzą z zakresu obsługi komputera. Rejestratorka medyczna archiwizuje ważne informacje i tworzy ich kopie zapasowe. Dba o budowanie zaufania wśród pacjentów i zabezpiecza operacje przy zachowaniu poufności informacji. Na jej barkach spoczywają również obowiązki biurowe – składa zamówienia, kontaktuje się z działem kadr i księgowości oraz pozostałymi komórkami lecznicy.

Zadania


Zadaniem rejestratorki jest odbieranie poczty i odpowiadanie na zapytania petentów. Ponadto osoba pracująca na tym stanowisku jest odpowiedzialna za kompletowanie dokumentów, planowanie terminów wizyt pacjenta, rozliczanie pacjentów i innych płatników. Ale to nie koniec jej obowiązków. Przygotowuje także harmonogram konsultacji, bierze udział w konferencjach i telekonferencjach, aby być w centrum wydarzeń placówki medycznej. Stanowi swoisty łącznik między lekarzem a pacjentem. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna być na bieżąco z nowinkami ze świata medycznego.  Okazją do aktualizowania wiedzy są szkolenia, kursy i czytanie fachowych publikacji. Jest wizytówką placówki medycznej, dlatego powinna wykazywać się elokwencją i zaangażowaniem we wszystko, co robi.

Zmiany w zakresie obowiązków po wprowadzeniu EDM

Rejestratorka przygotowuje raporty miesięczne, ale po wprowadzeniu wymogu prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wyręczy ją w tym  inteligentny system.   Co więcej, obowiązkowo musi wziąć udział w kompleksowym szkoleniu z zakresu obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, aby swobodnie poruszać się w systemie i mieć dostęp do kartoteki pacjentów oraz generowanych przez system raportów. EDM wesprze rejestratorkę w zakresie prowadzenia ewidencji wykonywanych usług medycznych, wystawiania faktur oraz przyjmowania płatności.