System elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia dostęp do danych pacjenta, historii choroby, a także wszystkich archiwalnych zleceń. Aby pracownicy służby zdrowia mieli bezproblemowy dostęp do wymienionych zasobów, EDM musi być wyposażona w szereg funkcjonalności, które porządkują i zabezpieczają kartotekę.

Bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej

E-kartoteka posiada procedury bezpieczeństwa, które są stosowane w momencie wykrycia ruchu interpretowanego jako próba ataku. W ten sposób system jest zabezpieczany przed utratą, kradzieżą i bezprawnym udostępnieniem danych. Warto dodać, że każda uprawniona osoba posiada indywidualny login i hasło, które ma obowiązek zmienić minimum raz w miesiącu.

Historia choroby

System elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta umożliwia dostęp do danych chorego i całej historii choroby. Do funkcjonalności systemu należą wprowadzanie i przechowywanie danych umożliwiających ustalenie tożsamości pacjentów, w tym danych wrażliwych oraz opcja zawarcia dodatkowych informacji tj. osoby uprawnione do wglądu do EDM. Kolejna funkcjonalność polega na przypisaniu polisy ubezpieczeniowej do konta chorego Ponadto system umożliwia rejestrację i archiwizację wszystkich zdarzeń medycznych, tj. badania laboratoryjne. Możliwy jest również dostęp do danych pacjenta według wymogów zawartych w ustawie, w zależności od poziomu uprawnień.

Słowniki, bazy leków, e-recepty

Co więcej, EDM umożliwia tworzenie formularzy wizyty lekarskiej. System jest wyposażony w szablony dokumentów. Większość z nich posiada przydatne słowniki, tj. I CD -9, I CD-10 czy I CF oraz w bazę leków i możliwość wystawiania e-recept. Elektroniczna dokumentacja medyczna daje możliwość rejestrowania wszystkich istotnych danych, tj. alergie i załączania dokumentów zewnętrznych dostarczonych przez chorego. Dużym ułatwieniem jest opcja zlecania badań i odbierania wyników badań drogą elektroniczną.

Raportowanie

Użyteczną funkcją jest także tworzenie statystyk na podstawie wszystkich zgromadzonych przez lecznicę danych. Statystyki można dowolnie generować, np. według kryterium czasu lub z uwzględnieniem określonych osób, np. miesięcznego poziomu wynagrodzenia specjalistów. Dane prezentowane są w postaci raportów zawierających czytelne tabele, wykresy lub mapy. 

Dodatkowe funkcjonalności

Niektóre platformy, na których działa system elektronicznej dokumentacji medycznej, wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji, które podpowiadają najbardziej trafne rozwiązania. Wideo-konsultacja to dodatkowa funkcjonalność, która świadczy o poziomie innowacyjności placówki medycznej. Dzięki niej pacjent oszczędza czas na dojazd do przychodni lub gabinetu medycznego, gdyż otrzymuje poradę lekarską bez wychodzenia z domu.