Rok 2018 to okres intensywnego rozwoju naszego oprogramowania. Był to czas, w którym wprowadziliśmy wiele aktualizacji związanych z nowymi przepisami i zrealizowaliśmy wiele potrzeb naszych klientów i partnerów. W związku z tym przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych nowości i zmian, które wdrożyliśmy w systemie Mediporta w ubiegłym roku. W podsumowaniu przyglądamy się bliżej również usługom, które z sukcesem realizowaliśmy w 2018 roku jako firma, a na koniec krótko nakreślamy ogólne plany naszego zespołu, na kolejne miesiące.


Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa ISO

Jednym z ważniejszych osiągnięć całego naszego zespołu w ubiegłym roku, było pozytywne przejście niezależnego – zewnętrznego audytu i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013 (szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj). Otrzymany certyfikat z jednej strony potwierdził, że realizowana przez nas polityka bezpieczeństwa jest właściwa, a z drugiej strony zmobilizował nas do dalszych działań w zakresie podnoszenia standardów związanych z zabezpieczeniami i ochroną danych.


Nowości w systemie Mediporta w 2018 roku

Z uwagi na ogromną liczbę zmian i nowości wprowadzonych w systemie Mediporta na przestrzeni całego ubiegłego roku, nie sposób w podsumowaniu wymienić ich wszystkich. W związku z tym, w zestawieniu postanowiliśmy skupić się przede wszystkim na zmianach, o które klienci prosili nas najczęściej oraz tych, które naszym zdaniem były najważniejsze z punktu widzenia działalności placówek i gabinetów medycznych.

1. Ogólne zmiany i nowości w systemie:

Pomoc kontekstowa i widok ręcznego wpisu do kolejki oczekujących

­

 

2. Zmiany dla lekarzy i pracowników medycznych:

Elektroniczne recepty i elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

­

 

3. Rozwój systemu w zakresie bieżącej obsługi rozliczeń z NFZ:

Rozliczanie pozycji ze współczynnikiem korygującym i informacje o pozycjach umowy

­

 

4. Nowości i zmiany związane z dostosowaniem systemu do wymagań RODO:

Lista audytowanych czynności i ograniczenie widoczności danych w widokach list


Pozostałe działania naszego zespołu w 2018 roku

Praca naszego zespołu to nie tylko rozwój systemu Mediporta. Poniżej prezentujemy inne obszary, nad którymi intensywnie pracowaliśmy w 2018 roku.

1. Usługi dodatkowe

Chcąc jeszcze lepiej realizować potrzeby klientów, w ubiegłym roku znacznie poszerzyliśmy ofertę usług dodatkowych świadczonych przez naszą firmę, do których zaliczyć należy m.in. usługę szkoleń z rozliczeń NFZusługę przeprowadzania rozliczeń z NFZ. Co bardzo nas cieszy, nowe usługi znalazły swoich zwolenników, a co najważniejsze – w pełni spełniły oczekiwania klientów, dostarczając im niezbędnej wiedzy i wsparcia w obszarze comiesięcznych rozliczeń z NFZ.

Usługi dodatkowe

 

2. Newsletter i ankiety badające opinie użytkowników

W celu wzmocnienia komunikacji i lepszej wymiany informacji z naszymi klientami i partnerami miniony rok obfitował również w wysyłkę newslettera Mediporty. W newsletterach staraliśmy się przekazywać ważne komunikaty, informacje o planowanych zmianach oraz prezentować inne ciekawe tematy związane systemem Mediporta i działalnością placówek medycznych na rynku zdrowia.

Przy okazji newsletterów, przygotowywaliśmy również krótkie ankiety, za pomocą których użytkownicy systemu mogli wyrazić swoją opinię na tematy związane np. z jego użytecznością, oceną jego poszczególnych funkcji itd. Wszystkim osobom wypełniającym ankiety dziękujemy za poświęcony czas i zapewniamy, że wszystkie zebrane w ten sposób sugestie i uwagi są dla nas bardzo cenne.

Newsletter i ankiety

 

3. Blog i nowe artykuły

Newsletter był dla nas również doskonałą okazją do aktualizacji naszego firmowego bloga, na którym pojawiło się wiele ciekawych (nowych i odświeżonych) wpisów, poruszających różnorakie tematy związane np. z:

Artykuły na blogu

 

4. Webinaria

W związku z intensywną końcówką 2018 roku i wieloma pytaniami dotyczącymi zmian w systemie Mediporta w zakresie elektronicznych recept i elektronicznych zwolnień lekarskich, dla naszych klientów i partnerów przygotowaliśmy również webinarium dotyczące e-ZLA i e-Recept. Sądząc po sporym zainteresowaniu oraz liczbie pytań, które pojawiły się po prezentacjach, taka forma wymiany informacji była bardzo potrzebna i nie wykluczamy, że będzie ona realizowana w przypadku większych projektów również w przyszłości.


Mediporta 2018 w liczbach

 

 


Nasze plany na 2019 rok

Początek nowego roku to także najlepszy czas na wyznaczenie sobie nowych wyzwań i celów, przed którymi staniemy w trakcie kolejnych miesięcy 2019 roku. W ramach rozwoju bazowej funkcjonalności systemu Mediporta planujemy m.in.:

Mamy nadzieję, że 2019 rok, podobnie jak ostatni, okaże równie rozwojowy dla Mediporty i pozwoli skutecznie realizować wszystkie założenia i plany naszego zespołu. Liczymy też na pogłębienie współpracy z dotychczasowymi i nowymi klientami oraz partnerami. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania klientów korzystających z naszego oprogramowania.