Miniony rok to czas intensywnej pracy naszego zespołu nie tylko z uwagi na wdrażanie zmian wynikających z wprowadzanych przepisów oraz potrzeb naszych klientów i partnerów, ale również z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną i konieczność szybkiego reagowania na oczekiwania stawiane przez placówki medyczne. W związku z tym przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych nowości i zmian, które wdrożyliśmy w systemie Mediporta na przestrzeni 2020 roku, a na koniec przybliżamy ogólne plany naszego zespołu na kolejne miesiące pracy.


Funkcje wspierające walkę z pandemią COVID-19

Jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stanął nasz zespół w pierwszych miesiącach 2020 roku, było wparcie placówek medycznych w przeciwdziałaniu COVID-19. W związku z wprowadzanymi obostrzeniami swoje działania skupiliśmy przede wszystkim na jak najszybszym zapewnieniu przychodniom i gabinetom medycznym możliwości bezpiecznego udzielania porad i świadczeń zdrowotnych on-line. W związku z tym wprowadzono m.in.:

2020 r. klienci Mediporty wystawili 177 zleceń na badania w kierunku SARS-CoV-2 (COVID-19).

Szerzej o funkcjach wspierających walkę z pandemią COVID-19 pisaliśmy w osobnym artykule.

Wystawianie zleceń na testy COVID-19 w systemie Mediporta


Elektroniczne skierowania

W ramach dostosowania systemu Mediporta do przepisów wchodzących w życie po 8 stycznia 2021 r., związanych z obiegiem skierowań w formie cyfrowej, rozszerzono integrację z systemem P1 o moduły umożliwiające realizację oraz wystawianie e-Skierowań. Moduły umożliwiają m.in.:

2020 r. klienci Mediporty wystawili 8873 e-Skierowań i przyjęli do realizacji 2331 e-Skierowań.

Sprawdź moduły realizacji i wystawiania e-Skierowań

Wystawianie e-Skierowań w systemie Mediporta


Elektroniczne recepty

W obszarze e-Recept wdrożone zostały zmian wynikające przede wszystkim z wprowadzanych przepisów oraz związane z udostępnieniem przez system P1Ministerstwo Zdrowia narzędzi usprawniających proces wystawiania recept, w tym m.in.:

2020 r. klienci Mediporty wystawili 3252266 e-Recept.

Sprawdź moduł e-Recepty

Przeglądarka P1 i narzędzie pomagające określić poziom refundacji leku w systemie Mediporta


Elektroniczne zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Kolejny rozwiązaniem wprowadzonym w systemie Mediporta w 2020 roku, był moduł eZWM usprawniający wymianę informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, tj. pacjentem, świadczeniodawcą, realizatorem zaopatrzenia i Oddziałem NFZ. Moduł umożliwia m.in.:

Sprawdź moduł eZWM

Wystawianie eZWM w systemie Mediporta


Dostosowanie systemu do przepisów i wymogów NFZ

Do ważnych rozwiązań, które zostały wprowadzone w 2020 roku, zaliczyć należy również funkcje dostosowujące system do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji oraz Rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców. Zmiany te obejmowały m.in.:

Oprócz tego system Mediporta był stale rozwijany w obszarze bieżącej obsługi rozliczeń i dostosowania do wymogów NFZ, m.in. w zakresie:

Dostosowanie systemu Mediporta do bieżących przepisów i wymogów NFZ


Usprawnienie obsługi zgłoszeń i optymalizacja systemu

Wartym odnotowania usprawnieniem zrealizowanym w ubiegłym roku jest również aktualizacja formularza kontaktowego, w ramach której został on rozbudowany m.in. o wskazówki oraz podpowiedzi dla użytkowników umożliwiające samodzielne rozwiązanie najczęściej pojawiających się wątpliwości związanych z obsługą i konfiguracją systemu. Oprócz tego formularz został rozszerzony o dodatkowe pytania, dzięki którym pomoc techniczna jest w stanie sprawniej przeanalizowaćrozwiązać dany problem.

Spośród innych zrealizowanych zadań należy wymieć także optymalizację procesów wykonywanych w systemie, których efektem było znaczne skrócenie czasu takich operacji, jak generowanie harmonogramów pracowników, czy wgrywanie umów NFZ. Innym ważnym elementem, który wpłynął na poprawę działania systemu, było również wprowadzenie mechanizmu archiwizacji audytów.


Pozostałe zrealizowane zadania i zmiany w systemie

2020 r. klienci Mediporty wystawili 126963 e-Zwolnień (e-ZLA).


Webinaria dotyczące obsługi i konfiguracji systemu

Bezpłatne webinaria dla klientów Mediporty

Oprócz rozwoju systemu, wraz z początkiem 2020 roku nasz zespół rozpoczął również prowadzenie cyklicznych i bezpłatnych webinariów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i były doskonałą okazją do poszerzenia ogólnej wiedzy o systemie i jego funkcjach. Omówiono na nich m.in. zagadnienia związane z pracą personelu rejestracji, pielęgniarekpołożnych, lekarzy specjalistówlekarzy POZadministratorów oraz obsługąkonfiguracją systemu:

Oprócz tego przygotowano również webinaria poruszające zagadnienia związane z:

Sprawdź najbliższe terminy i zapisz się na webinarium


Plany na 2021 rok

Na koniec podsumowania krótko prezentujemy plany na kolejne miesiące, związane z rozwojem systemu Mediporta. Działania naszego zespołu będą obejmowały m.in.: