Czy polskie placówki służby zdrowia są przygotowane na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej? Statystyki nie kłamią, dlatego dzisiaj przyjrzymy się danym opracowanym na podstawie badania przeprowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Jakie aspekty składają się na nowoczesną opiekę medyczną? Z pewnością jest to wykfalifikowany personel, który sprawnie porusza się w systemie informatycznym, nowoczesny sprzęt komputerowy, czy infrastruktura sprzyjająca efektywnej pracy lekarzy i pielęgniarek. Poziom informatyzacji łączy wszystkie wymienione elementy, które w efekcie synergii, dają rezultat, jaki satysfakcjonuje każdego zarządcę placówki medycznej. W polskiej służbie zdrowia od kilku lat trwa ewolucja, której finiszem będzie wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Inicjator badania poziomu informatyzacji lecznic w Polsce w ubiegłym roku przeprowadził ankietę wśród kilku tysięcy placówek służby zdrowia, pytając o poziom informatyzacji. Oto główne wnioski płynące z badania:

– okazuje się, że znakomita większość respondentów, bo aż 90 proc., deklaruje, że gwarantuje pracownikom medycznym dostęp do sprzętu komputerowego oraz internetu,

– zaledwie 38 proc. placówek, w których wykonuje się ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, dysponuje strategią informatyzacji na najbliższe lata,

– o wiele lepiej wypadły szpitale (54 proc.) i Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (42 proc.),

– warto podkreślić, że aż 68 proc. szpitali posiada odrębną komórkę do spraw nowych technologii,

– zarządcy szpitali oferują największą liczbę kursów w zakresie obsługi komputera w porównaniu z przychodniami i prywatnymi gabinetami.

Przedmiotem przeprowadzonej ankiety było również wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, a dokładnie etap przygotowań, na którym znajdują się placówki służby zdrowia. Mamy powody do satysfakcji – statystyki wskazują na to, iż około 25 proc. badanych placówek deklaruje pełną gotowość do wprowadzenia EDM, połowa jeszcze nie, a pozostałe 25 proc. posiada już częściowe rozwiązania. Ankieta przeprowadzona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zawierała także pytania dotyczące wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Ankieterzy ustalili, że przeważająca liczba lecznic  (96 proc. placówek, w których wykonuje się ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 75 proc. szpitali i 90 proc. Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych) nie korzysta z tych rozwiązań, co oznacza, że np. nie prowadzą one konsultacji medycznych on-line.

Należy podkreślić, że wysoki poziom informatyzacji służby zdrowia wiąże się bezpośrednio z efektywnym wykorzystaniem pracy lekarzy i pielęgniarek oraz optymalizacją większości procesów zachodzących w organizacji. Placówki wyposażone w sprawnie działający sprzęt komputerowy, w których zasoby ludzkie są przygotowane do obsługi systemu informatycznego, nie będą miały większych problemów z wcieleniem w życie elektronicznej dokumentacji medycznej. Polska służba zdrowia jest na dobrej drodze, aby osiągnąć zamierzony cel.