Wystawiaj e-Recepty i zarabiaj więcej jako lekarz, pielęgniarka lub położna POZ
Więcej
Forum pomysłów, czyli głosuj i decyduj o zmianach w systemie Mediporta
24 kwietnia 2019 | Nowoczesna przychodnia
Więcej
e-Recepta, czyli korzyści dla lekarza, farmaceuty i pacjenta
26 października 2018 | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Więcej
Wszystkie Bezpieczeństwo Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Nowoczesna przychodnia

e-Recepta, czyli korzyści dla lekarza, farmaceuty i pacjenta

26 października 2018 | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna recepta jako część projektu P1 to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów informatyzacji polskiej służby zdrowia, zarówno przez farmaceutów, jak i przez lekarzy. W przypadku tych drugich, wprowadzenie do powszechnego obiegu e-Recepty będzie stanowiło kolejny krok w kierunku elektronicznej dokumentacji medycznej, która ma zadanie usprawnić proces obsługi pacjenta oraz znacząco podnieść jej jakość. Głównym założeniem e-Recepty jest optymalizacja procesu wymiany informacji o przepisanych lekach […]

Więcej

Przyśpiesz obsługę pacjenta, czyli w jaki sposób korzystać z szablonów wizyt

25 października 2018 | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Szablony wizyty to jedno z wielu usprawnień w systemie Mediporta, za pomocą którego personel może w prosty sposób przyśpieszyć proces uzupełniania dokumentacji medycznej pacjenta. Narzędzie pozwala zapisywać dane uzupełnione w widoku wizyty w formie szablonów, z których użytkownik systemu może skorzystać w kolejnych wizytach. Dzięki szablonom, w przypadku często powtarzających się opisów przebiegu wizyty (np. rozpoznań, procedur, recept itd.) użytkownik nie musi za każdym razem […]

Więcej

Realizacja praw pacjenta wynikających z RODO w systemie Mediporta

Jednym z podstawowych założeń unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest zagwarantowanie osobom fizycznym kontroli nad ich danymi osobowymi. Rozporządzenie ustanawia zestaw uprawnień osób, których dane są przetwarzane i jednocześnie narzuca na administratorów nowe obowiązki związane z ich realizacją i ochroną. W artykule prezentujemy krótką charakterystykę najważniejszych praw pacjenta oraz możliwy sposób ich realizacji w systemie Mediporta. Prawo dostępu do danych osobowych (RODO, art. […]

Więcej

Zadania i obowiązki rejestratorki medycznej

4 września 2018 | Nowoczesna przychodnia

Rejestratorka medyczna to bardzo ważne stanowisko w strukturze organizacyjnej placówki medycznej, które stanowi swoisty łącznik między lekarzem, a pacjentem. Udając się na wizytę, to właśnie z rejestratorką w pierwszej kolejności spotyka się pacjent i od sprawności jego obsługi często zależy to, jaką wizytówkę wystawi sobie placówka medyczna. Najwyższy czas zerwać ze schematem „pani z rejestracji”, której zadania ograniczają się jedynie do odbierania telefonów […]

Więcej
1 2 3 4 5 30
Newsletter

Bądż zawsze na bieżąco! Otrzymuj świeżą dawkę praktycznej wiedzy i zaproszenia na nasze konferencje w Twoim mieście!

Przekonaj się, jak Mediporta
ułatwi pracę Twojej przychodni!

Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

Zostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebie.

×
Wszystko
co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
Pobierz e-book   
Zapisz się na konferencję:
[cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
Zapisz się na webinar:
[cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 227, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł.

W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl.

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu.

Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki lub podmiotów współpracujących oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r.

Informacje dodatkowe

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.