Wyzwania stojące przed dobrym oprogramowaniem medycznym 

Przepracowani pracownicy medyczni to poważny problem w dzisiejszym świecie opieki zdrowotnej. Praca w opiece zdrowotnej wymaga często działania w warunkach wysokiego stresu i presji czasu. Przepracowanie pracowników medycznych może mieć negatywny wpływ na jakość opieki zdrowotnej, ponieważ osoby te mogą popełniać błędy i niepełne diagnozy, co z kolei może prowadzić do poważnych konsekwencji dla pacjentów. 

Stąd rodzi się potrzeba znajdowania na każdym kroku ułatwień, które wpłyną na oszczędności w czasie pracy lekarzy. Czas jest cennym zasobem, a lekarze często pracują w warunkach dużego obciążenia obowiązkami. Skracanie czasu spędzonego na drobnych zadaniach, takich jak np. wypełnianie dokumentów pozwala lekarzom skupić się na bardziej istotnych zadaniach, takich jak diagnozowanie i leczenie pacjentów. Krótsze czasy oczekiwania i bardziej efektywna obsługa pacjentów mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki medycznej.  

Jako dostawca oprogramowania medycznego Mediporta za cel stawiamy sobie dostarczenie narzędzi, które zwiększą efektywność w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Chcemy, by lekarze korzystający z systemu Mediporta mogli obsłużyć większą liczbę pacjentów w tym samym czasie, co pozwoli na zmniejszenie kosztów prowadzenia placówek medycznych i zredukuje nadmierne wykorzystanie sił i zasobów pracowników medycznych. 

 


Szablony wizyty

Szablony wizyty to jedno z wielu usprawnień w systemie Mediporta, za pomocą którego personel może w prosty sposób przyspieszyć proces uzupełniania dokumentacji medycznej pacjenta. Narzędzie pozwala zapisywać dane uzupełnione w widoku wizyty w formie szablonów, z których użytkownik systemu może skorzystać w kolejnych wizytach.

Dzięki szablonom, w przypadku często powtarzających się opisów przebiegu wizyty (np. rozpoznań, procedur, recept itd.) użytkownik systemu nie musi za każdym razem wprowadzać w wizytach tych samych danych dotyczących np. powtarzających się chorób u kolejnych pacjentów (np. grypy, przeziębienia, covid) – wybierając określony szablon, dane dotyczące opisu wizyty zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji zapisanych w szablonie. 

 

Szablony w systemie Mediporta ułatwiają pracę z dokumentacją medyczną

 


Informacje zawarte w szablonach 

W szablonie zapisywane są dane uzupełnione w poszczególnych sekcjach i formularzach dokumentacji medycznej, w tym m.in.: 

 

Przykładowy szablon w systemie Mediporta do tworzenia opisu wizyty pacjenta z rozpoznaniem grypy

 


 

Frazy opisów w formularzach

Frazy to kolejne usprawnienie w systemie Mediporta, za pomocą którego pracownicy medyczni mogą w szybki i prosty sposób wprowadzać opisy tekstowe na formularzach. Narzędzie pozwala zdefiniować często powtarzające się zwroty i opisy, które są używane np. do uzupełniania formularza wywiadu podczas wizyty lub np. badania USG, opisu zdjęć RTG. Dzięki frazom, użytkownik systemu nie jest zmuszony do każdorazowego wprowadzania tych samych opisów w pola formularza – poszczególne pola można automatycznie wypełniać opisami wybierając określoną frazę z listy, a następnie jedynie modyfikować gotowy już opis. Za pomocą mechanizmu fraz możliwe jest utworzenie osobnych zestawów opisów dotyczących wybranych przypadków, np. wywiadów pacjentów dorosłych lub dzieci, różnych rodzajów badań. 

Wykorzystanie fraz w systemie Mediporta do opisu przebiegu wizyty – badania pacjenta

 


Korzyści płynące z używania fraz i szablonów

Lekarz stosując szablony i frazy w systemie Mediporta zyska wiele wymiernych korzyści: 

  1. Oszczędzanie czasu, gdyż szablony i frazy zawierają gotowe opisy, które lekarz może wykorzystać w szybki sposób, uzupełniając wymagane w dokumentacji pola, co pozwala na szybsze sporządzanie dokumentacji,
  2. Unikanie błędów: szablony i frazy zapewniają kompletność dokumentacji medycznej, ponieważ zawierają gotowe opisy lub elementy konieczne do rozliczenia wizyty np. z NFZ,
  3. Zwiększenie spójności dokumentacji: gotowe frazy zawierają wypracowane przez lekarza standardy opisów wywiadu czy badań np. USG, RTG i inne. Informacje zawarte w dokumentacjach pacjentów są logicznie powiązane bo prowadzone są w jednakowym standardzie,
  4. Ułatwienie analizy danych dzięki spójności w sporządzaniu dokumentacji, zmniejszone jest ryzyko powstania niejasności, błędów i braków, co może wpłynąć na decyzje dotyczące leczenia pacjenta i wpłynąć na jego bezpieczeństwo,
  5. Poprawa koordynacji opieki medycznej, gdyż przeprowadzone wywiady lekarskie, badania, udzielone świadczenia są opisywane w kartotekach pacjentów w spójny wewnętrznie, logiczny, dokładny i kompletny sposób. 

Sprawdź jak działają szablony i frazy w oprogramowaniu Mediporta

W Mediporta szanujemy czas każdego pracownika medycznego. Wiemy, że czas poświęcony pacjentom jest ważniejszy niż czas spędzony na uzupełnienie dokumentacji medycznej. Dlatego dbamy o to, by nasze oprogramowanie pozwalało na szybkie opisy, a gdy zajdzie potrzeba – również na błyskawiczne kopiowanie opisów.

Zachęcamy do poznania naszego systemu Mediporta i przekonania się, jak w łatwy sposób dzięki frazom i szablonom można tworzyć dokumentację.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym programem, zapraszamy do kontaktu: