Przed nami prawdziwa rewolucja w placówkach ochrony zdrowia. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, znacząco wpłynie na tryb pracy lekarzy.

Zmiany rozpoczną się od modernizacji infrastruktury informatycznej. Kolejny etap będzie polegał na zastosowaniu systemu informatycznego, umożliwiającego prowadzenie e-dokumentacji. Jakiekolwiek prace remontowe prowadzone w pobliżu gabinetu lekarskiego mają duży wpływ na komfort pracy specjalisty. W związku z tym, że niewiele placówek służby zdrowia dysponuje odpowiednim okablowaniem sieciowym, ich pracownicy będą musieli liczyć się z tym, że już za kilka miesięcy rozpoczną się prace mające na celu ułożenie nowego okablowania.

Po wcieleniu w życie elektronicznej dokumentacji medycznej, zmieni się przebieg wizyty pacjenta w placówce medycznej. Miejsce papierowej dokumentacji zajmie monitor komputera. W sytuacji gdy pacjent, którego w danym momencie przyjmuje lekarz, od wielu lat leczy się z powodu przewlekłej choroby, zadaniem lekarza jest zapoznanie się z całą historią choroby, która jest zawarta w tradycyjnej dokumentacji.

Informacje na temat badań, zaleceń i diagnoz postawionych w przeszłości, według wymogów prawnych, nie muszą zostać przeniesione do e-systemu. Mimo to lekarz musi zajrzeć do papierowej dokumentacji, zbadać pacjenta i opisać wnioski z wizyty w elektronicznej dokumentacji medycznej. Niewykluczone, że lekarze chcąc zachować więcej informacji w cyfrowej kartotece i zaoszczędzić czas podczas kolejnej wizyty, będą chcieli wprowadzić do systemu kluczowe informacje na temat historii pacjenta. W wersji elektronicznej lekarz będzie również wystawiał skierowanie na konsultacje, badania oraz rzecz jasna recepty. Na to, ile czasu pacjent spędzi w gabinecie lekarskim, będzie miała m.in. biegłość obsługi komputera i szybkość pisania na klawiaturze.

Warto podkreślić, iż system elektronicznej dokumentacji medycznej musi posiadać funkcję nadawania uprawnień personelowi placówki w zakresie kilku poziomów kompetencji. Każdy specjalista i pielęgniarka będą mieli nadany swój login i hasło, co w praktyce oznacza, że pielęgniarka nie będzie mogła wykonywać tych samych czynności co doktor. Dane do logowania będą objęte ścisłą tajemnicą, aby nie dostały się w niepowołane ręce. Pielęgniarka nie będzie zatem w stanie wesprzeć lekarza w uzupełnianiu elektronicznej dokumentacji medycznej. Każdy wpis do kartoteki będzie opatrzony datą jego utworzenia oraz danymi lekarza i placówki, w której ten wpis miał miejsce.

Zarządcy placówek medycznych przy wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej powinni zadbać o edukację technologiczną personelu, czyli zaplanowanie szkoleń mających na celu poprawę umiejętności obsługi komputera, jak i konsultacje informatyczne.