Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, podmioty służby zdrowia będą mogły prowadzić dokumentację medyczną w tradycyjnej, papierowej formie, tylko do końca lipca 2017 r. Od kilku lat w wielu firmach trwają prace nad udoskonaleniem programów dedykowanym szpitalom, przychodniom i gabinetom lekarskim. Skupmy się na najważniejszych funkcjonalnościach EDM, aby wybrać tę, która spełnia wymagania placówki.

Prezentujemy 7 najważniejszych funkcji elektronicznej dokumentacji medycznej, które należy wziąć pod uwagę, wybierając system:

  1. Przeznaczenie programu

Po pierwsze należy rozpatrzyć, czy elektroniczna dokumentacja medyczna spełnia wymogi placówki medycznej, bowiem nieco inne zastosowanie ma oprogramowanie przeznaczone dla szpitala, inne dla przychodni i indywidualnych praktyk lekarskich. Informację o przeznaczeniu znajdziemy w opisie EDM.

  1. Moduł komercyjny

Jeśli placówka wystawia faktury lub paragony, to moduł komercyjny musi być integralną częścią elektronicznej dokumentacji medycznej.

  1. Terminarz online

To użyteczna funkcja, która pozwala tworzyć i edytować w czasie rzeczywistym harmonogram zaplanowanych wizyt i badań. Jest dostępny niemal w każdej wersji elektronicznej dokumentacji medycznej.

  1. Wbudowana baza leków

Baza leków jest fundamentem udogodnienia w postaci wystawiania recept w systemie komputerowym. Baza leków może być własna, stworzona na podstawie wykazów urzędowych lub dostarczona przez zaufanego producenta, np. KS-BLOZ, PharmIndex, lub BAZYL. Warto zadbać, aby wybrana baza była codziennie aktualizowana, tak jak KS-BLOZ, i zawierała wykaz leków refundowanych, bardzo przyspieszający pracę lekarza z receptami.

  1. Baza wiedzy

Zasób, jakim jest baza wiedzy dostępna w elektronicznej dokumentacji medycznej, to bezpośrednia pomoc operatorów, dostępna on-line oraz karty leków MZ.

  1. Współpraca z laboratoriami analitycznymi

W zależności od profilu działalności placówki służby zdrowia, należy rozważyć, czy kooperacja z laboratoriami analitycznymi jest niezbędna.

  1. Licencja

Z elektronicznej dokumentacji medycznej można korzystać, wykupując miesięczną, roczną lub bezterminową licencję z rocznym prawem do pobierania kolejnych wersji systemu. Roczna aktualizacji wykazu leków refundowanych MZ jest zazwyczaj płatną opcją – jest to koszt rzędu 50 zł.