Komunikacja z pacjentem jest kluczowym elementem opieki zdrowotnej. Odpowiednia komunikacja pomaga zbudować zaufanie, zapewnia pacjentowi poczucie zrozumienia i wsparcia, a także ułatwia wymianę istotnych informacji dotyczących zdrowia. 

Placówki medyczne coraz częściej wykorzystują nowe technologie aby kontaktować się ze swoimi pacjentami. Popularność zdobywają wiadomości SMS-owe oraz wiadomości e-mail. Powyższy sposób komunikacji ma wiele zalet w kontekście pracy przychodni czy gabinetów. Oto niektóre z głównych zalet: 

 

W systemie Mediporta można uruchomić wysyłkę powiadomień e-mail i SMS do pacjentów lub także pracowników medycznych


Korzyści z komunikacji SMS-owej dla pacjentów i placówek medycznych

Wysyłanie wiadomości do pacjentów jest skutecznym i popularnym sposobem komunikacji w dziedzinie opieki zdrowotnej. Korzyści odnotowuję obie strony, zarówno pacjenci, ale też i placówki medyczne. Należy pamiętać, że ze względu na fakt, że zdecydowana większość pacjentów posiada telefony komórkowe, forma wiadomości SMS jest powszechniejsza i łatwiej dostępna.  

Jakie korzyści może zatem przynieść wysyłka wiadomości na telefony komórkowe lub pocztę email pacjentów placówki? Poniżej wymienione zostały najważniejsze z nich:

 

Prosta i łatwa edycja wiadomości e-mail w systemie Mediporta z informacją dla pacjenta o zarejestrowaniu wizyty


Jak placówka medyczna może skutecznie zarządzać grafikami przyjęć czyli przypomnienia o zaplanowanych wizytach 

Napięte grafiki przyjęć pacjentów w przychodniach to codzienność placówek medycznych. Przychodnie często muszą obsługiwać dużą liczbę pacjentów, co prowadzi do ograniczenia dostępnych terminów wizyt. Zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne, wzrost liczby pacjentów oraz ograniczone zasoby medyczne i personel mogą powodować napiętą grafikę przyjęć. W sytuacji i tak już dostatecznie trudnej dużym problemem jest absencja pacjentów, spowodowana różnymi przyczynami: 

 Ważne jest, aby lekarze i personel medyczny byli świadomi potencjalnych przyczyn absencji pacjentów i stawiali sobie za cel aktywne zarządzanie nimi. Dbanie o skuteczną komunikację, przypominanie pacjentom o terminach wizyt, zapewnienie dostępności i świadczenie wsparcia mogą pomóc zminimalizować nieobecności pacjentów i promować lepszą opiekę zdrowotną. 


Dlaczego należy wysyłać pacjentom przypomnienia o nadchodzącym terminie wizyty?

Przypominanie pacjentowi o terminie wizyty ma wiele korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla obsługi medycznej. Oto kilka powodów, dlaczego warto przypominać pacjentom o ich wizytach: 

 

Przykładowy szablon powiadomienia SMS w systemie Mediporta i wiadomość SMS, jaką otrzyma pacjent   


Ograniczenia w komunikacji za pomocą SMS lub e-mail  

Warto zauważyć, że komunikacja za pomocą SMS i e-maili nie zawsze jest odpowiednia dla wszystkich przypadków medycznych. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza gdy wymagane są bardziej szczegółowe dyskusje czy ważne decyzje, preferowane będzie zawsze bezpośrednie spotkanie lekarza i pacjenta. W każdym przypadku należy dostosować formę komunikacji do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta, z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa i prywatności danych. 

Starsi pacjenci często nie posiadają skrzynek pocztowych e-mail. Nie mają dostępu do odpowiednich urządzeń, takich jak komputer lub smartfon, które umożliwiają korzystanie z poczty e-mail. Mogą również nie posiadać dostępu do internetu w swoim domu lub nie czuć się komfortowo w korzystaniu z nowych technologii. Preferują tradycyjne sposoby komunikacji, osobiste “twarzą w twarz” lub telefoniczne. Czują wówczas większy komfort i większą satysfakcję z komunikacji z lekarzem.

Dlatego placówka medyczna, znając grupę wiekową i upodobania swoich pacjentów powinna dobrać odpowiednie narzędzia do komunikacji. Jeśli zdecyduje się na komunikację elektroniczną to należy wówczas dostosować jej formę do możliwości, umiejętności i preferencji grona pacjentów korzystających z usług placówki. 


Zasady, jakich należy przestrzegać 

Przy wysyłaniu wiadomości elektronicznych (SMS, e-mail) do pacjentów, należy zawsze przestrzegać kilku zasad: 

Naczelna zasada jest więc następująca: Wysyłanie wiadomości SMS do pacjentów może być skutecznym narzędziem komunikacji, ale ważne jest również zachowanie ostrożności i poszanowanie prywatności pacjentów. 


Jakie możliwości w elektronicznej komunikacji z pacjentami daje system Mediporta?

Wiedząc, jak istotnym elementem nowoczesnego oprogramowania jest wysyłka powiadomień do pacjentów, stworzyliśmy w systemie Mediporta szereg rodzaju powiadomień SMS lub e-mail, jakie placówka może wysłać do swoich pacjentów. 

Ustawienia w systemie Mediporta 

 W oprogramowaniu Mediporta ustawienia powiadomień (SMS lub e-mail) umożliwiają włączanie i wyłączanie określonych rodzajów wiadomości wysyłanych do pacjentów po wystąpieniu określonego zdarzenia (np. wysłanie do pacjenta SMS-a z kodem dostępowym elektronicznej recepty po wystawieniu i wysłaniu e-Recepty do systemu P1). 

Możliwe jest też wysłanie pojedynczych lub zbiorowych wiadomości do pacjentów, np.. informujących o otwarciu gabinetu oferującego nowe rodzaje zabiegów, o zmianie harmonogramu przyjęć określonego lekarza, o zmianie siedziby placówki itp.

Rodzaje powiadomień wysyłanych z systemu Mediporta  

W oprogramowaniu można skorzystać z gotowych szablonów powiadomień do pacjentów. Powiadomienia wysyłane są z góry, o ustalonej godzinie każdego dnia lub po wystąpieniu zdarzenia.  
Zakres powiadomień jest następujący: 

Można też samodzielnie zdefiniować wiadomość SMS lub e-mail i korzystając z określonych filtrów, wysłać ją do wybranej grupy pacjentów. Może to być wiadomość informująca o wprowadzeniu do katalogu świadczeń nowej usługi, nowego badania lub o rozpoczęciu współpracy z nowym lekarzem-specjalistą.  

Rodzaje wiadomości sms 

Na etapie konfigurowania powiadomień Placówka może zadecydować o tym, w jakiej formie SMSy będą dostarczane do pacjentów: 

 

Lista komunikacji SMS i e-mail prowadzona z pacjentami za pomocą systemu Mediporta


Umów się na niezobowiązującą prezentację oprogramowania Mediporta

Więcej o możliwościach realizacji komunikacji za pomocą wiadomości SMS i e-mail opowiemy Państwu podczas niezobowiązującej prezentacji naszego systemu. Opowiemy jak definiować wiadomości elektroniczne, jak sprawdzać ich statusy wysyłki, jak modyfikować przygotowane szablony wiadomości.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu Mediporta w swojej placówce medycznej skontaktuj się z nami: