Z badań prowadzonych w dziedzinie psychologii dowiadujemy się, że związek, jaki występuje pomiędzy długością stażu zawodowego oraz płcią lekarza ma znaczący wpływ na jego skuteczność w komunikacji z pacjentem. Na czym dokładnie polegały badania oraz jakie wnioski zostały z nich wyciągnięte?

  1. Podstawy sukcesu
  2. Koncepcja badania
  3. Weryfikacja hipotez
  4. Diagnoza