Na prawidłowo wystawionej recepcie, którą pacjent zamierza zrealizować w aptece, powinny znajdować się wszystkie niezbędne szczegóły. W innym wypadku może zostać to uniemożliwione, a podczas kontroli Narodowy Fundusz zdrowia może zażądać zwrotu refundowanej kwoty. Poniżej lista najczęstszych błędów, które pojawiają się na receptach.

  1. Nieprawidłowe dane pacjenta
  2. Błędne oznaczenie poziomu odpłatności
  3. Pominięcie na recepcie wielkości opakowania leku
  4. Wystawienie recept na leki refundowane w liczbie przewyższającej akceptowalny okres stosowania
  5. Wydawanie recept in blanco
  6. Pobranie nadprogramowych unikalnych numerów wystawionych recept