Przygotowanie placówki medycznej powinno uwzględniać wszystkie potrzeby pacjentów. Projektowanie usług w przychodni powinno więc wychodzić naprzeciw potrzebom chorych i zawierać wartość dodaną, która będzie stanowiła przewagę konkurencyjną lecznicy. Z pewnością wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej jest jedną z nich.

  1. Proces rejestracji
  2. Komfortowa poczekalnia
  3. Obszar recepcji
  4. Oznakowanie sali
  5. Oczekiwanie na lekarza
  6. Elektroniczna dokumentacja medyczna