Wybór danej przychodni przez pacjenta jest procesem, który weryfikuje ocenę lecznicy. Wszelkie działania, mające na celu budowanie pozytywnej opinii o przychodni, mają znaczny wpływ na wzrost poziomu konkurencyjności oferowanych przez nią usług medycznych. Jakie konkretnie czynniki o tym decydują?

  1. Częsta krytyka
  2. Opinia pacjentów
  3. Oferowanie czegoś więcej niż diagnoza
  4. Akcje społeczne
  5. Informowanie pacjentów o zmianach