OBLICZ SWÓJ ABONAMENT

Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby obliczyć abonament
za korzystanie z Mediporty w Twojej placówce medycznej.

Prowadzę:
89 zł
199 zł
Liczba lokalizacji:
Jeśli Twoja placówka posiada kilka poradni rozlokowanych w różnych lokalizacjach, np. w kilku budynkach pod różnymi adresami, podaj pod iloma łącznie adresami znajdują się poradnie.
+0 zł
Wykorzystanie systemu:
Wpisz, ile godzin w miesiącu WSZYSCY użytkownicy korzystający z systemu (rejestratorzy, lekarze, administratorzy) będą w nim zalogowani.
+0 zł
miesięczny abonament (netto):
0 zł

USŁUGI DODATKOWE

Pharmindex – moduł bezpieczeństwa

221.88 zł
cena netto (rocznie)

Wykupienie lub przedłużenie dostępu do modułu jest możliwe jedynie z góry, na okres 12 m-cy kalendarzowych, na podstawie deklaracji i wymaga podania liczby kont użytkowników, którym ma zostać przydzielony dostęp. Złożenie dyspozycji uruchomienia modułu jest równoznaczne z akceptacją umowy licencyjnej, zawartej w Regulaminie Pharmindex, który dostępny jest tutaj.

 
Zamów Mediportę Rx z modułem Pharmindex
 
ZAMÓW
 

Aby zamówić i włączyć moduł w systemie Mediporta, wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

Migracja danych

549 zł
cena netto / opłata jednorazowa

Cena usługi zależy od rodzaju danych oraz rozmiaru bazy danych, jaka ma zostać przeniesiona do systemu Mediporta

Aby zamówić usługę migracji danych wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

Dokumentacja RODO

49 zł
cena netto / miesiąc

Nawet do 50% rabatu przy płatności za rok z góry.

Aby zamówić moduł wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

Rejestracja wizyt
on-line

104 zł
cena netto za harmonogram lekarza / rok

Jednorazowy koszt uruchomienia integracji to
299 zł netto.

Aby zamówić rejestrację wizyt on-line wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

Baza leków BLOZ 1

21.19 zł
cena netto / miesiąc

Cena abonamentowa – płatność wyłącznie za cały rok z góry.

Aby zamówić bazę leków wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie z rozliczeń NFZ

179 zł
cena netto / godzinę

Średni czas szkolenia to od 1h do 3h, w zależności od ustalonego zakresu (zakres jest ustalany indywidualnie i zależy od specyfiki oraz profilu działalności placówki / gabinetu medycznego).

Aby zamowić szkolenie wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

Przeprowadzanie rozliczeń z NFZ

238 zł
cena netto / miesiąc

Cena usługi jest ustalana indywidualnie, w zależności od specyfiki i profilu działalności placówki / gabinetu medycznego.

Aby zamówić usługę rozliczeń z NFZ wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

e-Recepta (elektroniczne recepty)

49 zł
cena netto / miesiąc

Przewidziane rabaty dla gabinetów i placówek medycznych.

Aby zamówić moduł wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie)

49 zł
cena netto / miesiąc

Przewidziane rabaty dla gabinetów i placówek medycznych.

Aby zamówić moduł wyślij zgłoszenie na:
pomoc@mediporta.pl
Dodaj do oferty
ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualne promocje

PROMOCJA 800+


KUP SYSTEM DLA GABINETU

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY


KUP SYSTEM DLA PRZYCHODNI

Wyślij ofertę na mój adres mailowy:
MIESIĘCZNY ABONAMENT (NETTO): 0 zł

WARTOŚĆ OFERTY: 0 zł


Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

Zostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebie.

[cf7lead cf7_id="462" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact|Lead Source=lead-source"]
×

Przekonaj się, jak Mediporta
ułatwi pracę Twojej przychodni!

Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

Zostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebie.

×
Wszystko
co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
Pobierz e-book   
Zapisz się na konferencję:
[cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
Zapisz się na webinar:
[cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 227, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł.

W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl.

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu.

Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki lub podmiotów współpracujących oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r.

Informacje dodatkowe

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.