Wypróbuj wersję demo

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby proces elektronizacji dokumentacji medycznej pacjenta był prosty i szybki. System Mediporta powstał w wyniku konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, aby wprowadzanie danych było intuicyjne, pozwalało zaoszczędzić czas i usprawnić pracę personelu medycznego.

Wybierz swoją specjalizację i wypróbuj wersję demo!

Mediporta dla Gabinetu Mediporta dla Gabinetu - praktyki IPP Mediporta dla Przychodni Mediporta RX

Przetestuj darmową
wersję demonstracyjną!

Wypełnij formularz, by otrzymać email z dostępem do wersji demonstracyjnej.

  * pola wymagane


  W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

  Przekonaj się, jak Mediporta
  ułatwi pracę Twojej przychodni!

  Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

  Zostaw nam swoje dane,
  a odezwiemy się do Ciebie.

   * pola wymagane


   W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

   ×
   Wszystko
   co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
   Pobierz e-book   
   Zapisz się na konferencję:
   [cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
   Zapisz się na webinar:
   [cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Władysława Reymonta 35, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł. W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu. Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki lub podmiotów współpracujących oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r. Informacje dodatkowe Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.