System Mediporta wspiera placówki na każdym etapie obsługi pacjenta – od umówienia i rejestracji wizyty, przez uzupełnienie dokumentacji medycznej, po rozliczenia z NFZ, pacjentem i płatnikami komercyjnymi. Każdy lekarz jest traktowany indywidualnie, dlatego zarówno w obsłudze jak i w samej aplikacji dostosowujemy system do wymagań i potrzeb. Dopasowujemy wdrożenie i szkolenie do specjalizacji medycznych i profilu działalności placówki.

Wypróbuj wersję demo dla lekarza, aby sprawdzić jak funkcje systemu Mediporta ułatwią pracę Twojej placówki:

 • wystawianie e-Recept oraz e-Zwolnień, e-Skierowań, e-ZLA, eZWM,
 • szybkie ponawianie leków z historii lub na podstawie szablonów z zapisanymi zestawami leków,
 • przeglądanie i uzupełnienie elektronicznych formularzy (np. w formie ankiet), np. karta zgonu, zlecenie na transport sanitarny
 • kopiowanie danych z poprzednich konsultacji do bieżącej wizyty,
 • tworzenie bilansów zdrowia,
 • zapisywanie szablonów wizyty i szybkie uzupełnienie danych w wizycie dzięki frazom, szablonom i ikonom,
 • wprowadzanie rozpoznań wg ICD-10 oraz procedur wg ICD-9,
 • prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej EDM i Rejestru Zdarzeń Medycznych RZM wraz z ich wysyłką do platformy P1 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • automatyczne powiadomienia SMS i e-mail dla pacjentów (np. o nadchodzącej lub odwołanej wizycie, z kodem do e-recepty lub e-skierowania),
 • rejestracja wizyt on-line dzięki integracji z portalem OSOZ i za pomocą aplikacji VisiMed,
 • przeprowadzanie telewizyt,
 • dodawanie i weryfikacja danych wymaganych do rozliczeń z NFZ na poziomie wizyty lekarskiej,
 • przeglądanie kalendarza oraz tworzenie umówień i potwierdzanie wizyt,
 • obsługa ruchu pacjentów w widoku tablicy oraz weryfikacja wizyt w nadchodzących dniach i godzinach,
 • wprowadzanie indywidualnych notatek o pacjencie lub przebiegu wizyty, np. tylko do odczytu pracownika medycznego,
 • wystawianie zleceń, skierowań i zaświadczeń dla pacjenta,
 • powiadomienia o automatycznych aktualizacjach systemu, wprowadzonych zmianach, dostosowaniu systemu do zmieniających się wymogów w zakresie rozliczeń NFZ.

Przykładowe sekcje i formularze dostępne dla lekarza:

 • Przebieg wizyty – zawiera m.in. formularz Opis wizyty umożliwiający wprowadzanie własnych opisów dotyczących wywiadu, szczegółów badania lub skorzystanie z gotowych zwrotów i opisów w formie fraz. Dzięki zakładce Historia możliwy jest również podgląd opisów wprowadzonych w poprzednich wizytach pacjenta oraz ich szybkie ponowienie.
 • Dokumentacja POZ – formularze w formie elektronicznej pozwalające na szybkie dodanie opisu wizyty oraz informacji na temat przeprowadzonego wywiadu z pacjentem. Dzięki możliwości tworzenia fraz można samodzielnie zdefiniować własne opisy do wykorzystania przy kolejnych badaniach.

Sekcje: Przebieg wizyty oraz Dokumentacja POZ

 • Zaświadczenie o badaniu kwalifikacyjnym – sekcja zawiera gotowe formularze w formie ankiety, dotyczące szczepienia, które można szybko uzupełnić, a następnie wydrukować.
 • Bilans zdrowia – w sekcji dostępne są gotowe formularze dotyczące bilansów zdrowia dla dzieci.

Sekcje: Zaświadczenie o badaniu kwalifikacyjnym oraz Bilans zdrowia

 • Recepty oraz Zwolnienia (e-ZLA) – są to sekcje zintegrowane z systemami e-zdrowie (P1) i Platformą Usług Elektronicznych (PUE – ZUS), umożliwiające wysyłkę e-Recept i e-Zwolnień w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z widoku wizyty lekarskiej (obecnie trwają prace nad możliwością wysyłania e-Skierowań).

Sekcje: Recepty oraz Zwolnienia (e-ZLA)

 • Zalecenia dla pacjenta – zawiera formularze, za pomocą których pracownik medyczny może wprowadzić dodatkowe wskazówki i zalecenia dla pacjentów, a następnie je wydrukować lub przesłać w wiadomości e-mail.
 • Dane rozliczeniowe NFZ – dzięki sekcjom Rozpoznania wg ICD-10Procedury wg ICD-9Produkty jednostkowe oraz Produkty jednostkowe na cele raportu zbiorczego możliwe jest wprowadzanie danych wymaganych do rozliczenia z NFZ.
 • Skierowania Zaświadczenia – sekcje zawierają na bieżąco aktualizowany zbiór wzorów skierowań i zaświadczeń, np. skierowanie do poradni specjalistycznej, na badania laboratoryjne lub obrazowe, zaświadczenie o stanie zdrowia, ZUS N-9 oraz wiele innych.

Sekcje: Skierowania, Zaświadczenia oraz Zalecenia dla pacjenta

 • Szablony wizyt – umożliwiają szybkie uzupełnienie opisów oraz innych danych dotyczących wizyty (dzięki szablonom wizyt można np. szybciej uzupełnić dane wymagane poprawnego rozliczenia z NFZ).
 • Załączniki – sekcja umożliwia dodawanie plików zewnętrznych, np. skanów dokumentów, wyników badań ze szpitala, zdjęć RTG itd. (obsługiwane formaty plików to m.in. DCM, PNG, PDF).

 

Wypróbuj DEMO

Poznaj zalety pełnej wersji systemu
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki pracy lekarza
 • intuicyjna obsługa i ułatwienia dla użytkowników (szablony, frazy, podpowiedzi itd.)
 • ograniczenie do minimum ryzyka błędów w dokumentacji medycznej
 • skrócenie czasu uzupełniania dokumentacji medycznej
 • szybkie wdrożenie, bez potrzeby instalacji na komputerach
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej z każdego miejsca i w każdym czasie
 • automatyczne aktualizacje i dostosowanie systemu do aktualnych wymogów i przepisów
 • szybkie i proste rozliczenia wizyt w ramach umowy NFZ oraz świadczeń komercyjnych opłacanych przez pacjenta lub płatników zewnętrznych
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie
 • możliwy import danych z dotychczas wykorzystywanego systemu