Pragniemy poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2019/DEF z dnia 31 maja 2019 r. opublikowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, możliwe jest uzyskanie przez świadczeniodawcę do 80% dofinansowania poniesionych wydatków (nieprzekraczających kwoty wyższej niż 1 000 zł), związanych z wystawianiem recept w formie elektronicznej.

Terminem granicznym składania wniosków o dofinansowanie jest 10 sierpnia 2019 r., natomiast warto się pośpieszyć, ponieważ wnioski są rozpatrywane i zatwierdzane według kolejności ich wpływu do oddziału NFZ oraz do wysokości środków przyznanych określonemu oddziałowi Funduszu. Inną, bardzo ważną informacją jest to, że do uzyskania dofinansowania jest uprawniony świadczeniodawca, u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, została wystawiona recepta w postaci elektronicznej.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad przyznawania środków, w tym wzór wniosku o udzielenie dofinansowania można znaleźć w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

Możliwość uzyskania dofinansowania to doskonała okazja, aby rozpocząć wystawianie elektronicznych recept w systemie Mediporta, które będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2020 r. dla wszystkich przychodni i gabinetów lekarskich, w tym również placówek komercyjnych:

Na koniec warto również dodać, że wszystkie apteki w Polsce potrafią już realizować e-Recepty.

 

Sprawdź e-Receptę

 


Promocja 800+, czyli wyjątkowa okazja na wdrożenie
e-Recepty w systemie Mediporta

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i wspierając działania NFZ w zakresie dofinansowania poniesionych wydatków związanych z wystawianiem recept w formie elektronicznej, dla aktualnych i nowych klientów Mediporty, przygotowaliśmy specjalną promocję 800+.

 

Na czym polega promocja 800+?

Korzystając z 80% dofinansowania w ramach Zarządzenia Prezesa NFZ, otrzymacie Państwo od Mediporty jednorazowy rabat w wysokości dodatkowych 800 zł (netto) – warunkiem jest zamówienie i opłacenia wcześniej niewykorzystywanych usług w Mediporcie, o łącznej wartości minimum 2000 zł (netto).

W praktyce, korzystając z promocji 800+Mediporcie i otrzymując refundację kosztów w wysokości 800 zł od NFZ (80% dofinansowania dla kwoty nie wyższej niż 1 000 zł), za jedyne 400 zł pozyskają Państwo oprogramowanie umożliwiające wystawianie elektronicznych recepty o wartości 2000 zł.

 

Regulamin promocji 800+

 

⇒Poniżej przykłady dla aktualnego klienta Mediporty:

⇒Poniżej przykład dla nowego klienta Mediporty

 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z promocji 800+?

Aby skorzystać z promocji 800+, świadczeniodawca musi spełnić 2 warunki:

Promocja 800+ obowiązuje od 10 czerwca 2019 r. do 10 sierpnia 2019 r. jednak z uwagi na to, że o przyznaniu środków przez NFZ decyduje kolejność zgłaszania wniosków o dofinansowanie, zalecamy wystawienie i wysłanie e-Recepty do dnia 30 czerwca br. i złożenie wniosku o dofinansowanie do NFZ do końca lipca br.

 

Jak skorzystać z promocji 800+ w Mediporcie?

Aby skorzystać z promocji 800+ należy w pierwszej kolejności zapoznać się z jej regulaminem, a następnie złożyć deklarację dotyczącą zakupu usług dodatkowych w Mediporcie, wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@mediporta.pl, ze wskazaniem:

W tytule zgłoszenia prosimy o wpisanie Promocja 800+, a w treści maila sposobu pozyskania informacji o promocji (np. mailing, news, strona internetowa itd.).