Ręczne wypisywanie zwolnień lekarskich (potocznie znanych również jako L4) w formie papierowej dobiega końca – to fakt. Od 1 grudnia 2018 r. obowiązkiem każdego pracownika medycznego będzie wystawianie zwolnienia lekarskiego tylko w formie elektronicznej (tzw. e-ZLA / e-Zwolnienie). Wyjątkiem będzie np. sytuacja, kiedy pracodawca (płatnik składek zdrowotnych pacjenta) nie będzie miał swojego profilu w systemie PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) – w takim przypadku lekarz będzie zobowiązany do wydruku zwolnienia i przekazania go pacjentowi w formie papierowej. Należy przy tym dodać, że obowiązkiem każdego pracodawcy jest poinformowanie swoich pracowników o tym, czy jako płatnik składek zdrowotnych ma on swój profil w PUE (pracodawca rozliczający więcej niż 5 pracowników ma obowiązek założenia profilu w PUE).


W jaki sposób możliwe jest wystawianie e-Zwolnień?

Lekarz będzie mógł wystawić e-Zwolnienie przez Internet na dwa sposoby:

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku dokument e-Zwolnienia należy podpisać elektronicznie, co do tej pory możliwe było za pomocą profilu zaufanego ePUAP bądź z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Nowym rozwiązaniem umożliwiającym podpisywanie dokumentu e-Zwolnienia jest certyfikat ZUS, który lekarz może uzyskać za darmo, rejestrując swój profil w portalu PUE.

W tym miejscu należy dodać, że wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich z poziomu systemu Mediporta może być realizowane na dwa sposoby:

1. z wykorzystaniem certyfikatu ZUS:

2. z wykorzystaniem certyfikatu podpisu kwalifikowanego:


Jakie korzyści oferuje e-ZLA?

Oprócz zmiany sposobu wystawiania zwolnień lekarskich (przejście z formy papierowej na formę elektroniczną), e-Zwolnienie to także wiele innych korzyści i ułatwień dla lekarzy, pacjentów i pracodawców. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy m.in.:

Warto też dodać, że na żądanie pacjenta lekarz będzie miał obowiązek wydrukować elektroniczne zwolnienie, nawet w przypadku, jeśli pracodawca pacjenta posiada swój profil w PUE.

(Źródło grafiki: Ulotka informacyjna ZUS: „e-ZLA – Przekonaj się, że warto”)


Jak uzyskać dofinansowanie wdrożenia e-ZLA w placówkach medycznych?

Zgodnie z opublikowanym Zarządzeniem nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, możliwe jest uzyskanie przez świadczeniodawcę 65% dofinansowania poniesionych wydatków tj. od 3500 zł do 14 000 zł (od 1 do 4 lekarzy POZ) plus podatek VAT (w przypadku podmiotów pozbawionych możliwości jego odliczenia). Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz procedurę składania odpowiednich wniosków zawiera Zarządzenie Prezesa NFZ.

W tym miejscu należy dodać, że terminem granicznym składania wniosków jest 15 grudnia 2018 r. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ pula środków jest ograniczona (50 mln zł w skali całego kraju), a dodatkowo za pośrednictwem jednego lekarza (identyfikowanego numerem prawa wykonywania zawodu) może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 4 świadczeniodawców – decyduje kolejność wpływu wniosków do NFZ.

W związku z tą niepowtarzalną okazją przygotowaliśmy specjalne pakiety usług Mediporta, które pozwolą Państwu szybko i sprawnie rozpocząć wystawianie elektronicznych zwolnień i maksymalnie wykorzystać dotację Ministerstwa Zdrowia. Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów uzyskasz, przesyłając zgłoszenie  na adres pomoc@mediporta.pl (oferta dotycząca poszczególnych pakietów jest ważna do 30 listopada 2018 r.).


Gdzie szukać informacji na temat e-ZLA oraz PUE ZUS?

Więcej informacji o e-Zwolnieniach oraz rejestracji profilu lekarskiego w PUE ZUS znajdziesz tutaj: