Wraz z początkiem 2020 roku wystawianie e-Recept stało obowiązkowe zarówno dla podmiotów medycznych realizujących umowy z NFZ, jak i dla podmiotów świadczących wyłącznie usługi komercyjne. W związku z tym, ważnymi elementami systemów informatycznych, z których korzystają placówki, stały się funkcje i ułatwienia, które wspierają proces wystawiania e-Recept, począwszy od wyszukiwania wyrobów medycznych w bazie leków, na przekazaniu kodu dostępowego e-Recepty pacjentowi kończąc. W artykule przyglądamy się bliżej wybranym funkcjom i modułom systemu Mediporta, które wspierają proces wystawiania elektronicznych recept, gwarantując ich poprawność, ułatwiając przekazywanie kodu dostępowego e-Recepty pacjentowi oraz zwiększając bezpieczeństwo ordynowanych leków.


Gwarancja poprawności e-Recepty dzięki bazie leków BLOZ 1 i narzędziu pomagającym określić poziom refundacji leku

Jednym z podstawowych elementów przyśpieszających proces wystawiania e-Recept w systemie Mediporta jest baza leków BLOZ 1, która pozwala sprawnie wyszukiwać produkty lecznicze, czy wyroby medyczne, a dzięki funkcji automatycznego przypisywania kodów EAN do leków gwarantuje poprawne wystawienie i wysłanie e-Recepty do systemu P1. Za sprawą podpowiedzi i rozszerzonych informacji na temat leków w BLOZ 1, jak np. dawka całkowita, warianty wydawania leków, czy ceny leków refundowanych, pracownik medyczny zyskuje wsparcie w sprawnym i szybkim wyborze odpowiedniego leku dla pacjenta podczas wizyty.

Inną, równie ważną funkcją BLOZ 1 wspierającą proces wystawiania e-Recept, jest integracja z narzędziem pomagającym określić poziom refundacji leku, które zostało przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, a o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm.). W ramach narzędzia pracownik medyczny może skorzystać ze słownika wskazań i na podstawie określonego wskazania refundacyjnego automatycznie określić poziom refundacji leku np. 50 % – Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli. Wybór wskazania spowoduje przekazanie do systemu P1 (po wysłaniu e-Recepty) informacji o odpłatności wraz z identyfikatorem wskazania. W praktyce integracja BLOZ 1 z ww. narzędziem oznacza łatwiejszy wybór poprawnego poziomu refundacji leku i szybsze wystawianie e-Recepty. Więcej informacji o ww. narzędziu znajduje się w dokumencie pt. „warunki korzystania”, który można pobrać ze strony ezdrowie.gov.pl.

Narzędzie pomagające określić poziom refundacji przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia

Przykładowy wybór wskazania refundacyjnego i uzupełnienie odpłatności na podstawie narzędzia pomagającego określić poziom refundacji leku przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia

Przekazuj kod dostępowy e-Recepty szybko i wygodnie w wiadomościach SMS wysyłanych z systemu Mediporta

Nierzadko pracownik medyczny podczas wystawiania e-Recepty spotyka się z sytuacją, w której pacjent nie ma założonego Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub nie aktywował w IKP powiadomień SMS lub e-mail z kodami dostępowymi e-Recept. W takim przypadku pacjent podczas wizyty najczęściej otrzymuje wydruk informacyjny e-Recepty zawierający kod umożliwiający jej realizację w aptece.

Dzięki powiadomieniom SMS z kodami e-Recept, które są wysyłane z poziomu systemu Mediporta, kod dostępowy można przekazać pacjentowi w wiadomości SMS, również w sytuacji, kiedy nie ma on założonego Internetowego Konta Pacjenta. Funkcja umożliwia automatyczne wysłanie kodu dostępowego e-Recepty w wiadomości SMS, po poprawnym wysłaniu e-Recepty do systemu P1, a cała operacja nie wymaga od pracownika medycznego żadnych dodatkowych czynności (opłata za powiadomienia SMS wysyłane z poziomu systemu Mediporta jest naliczana zgodnie z cennikiem dołączonym do Umowy na świadczenie usług). Potwierdzenie wysłania SMS-a jest oznaczone ikoną , dzięki której osoba wystawiająca e-Receptę ma pewność, że pacjent otrzymał wiadomość z kodem na swój numer telefonu komórkowego.

Przykład kodu dostępowego e-Recepty w wiadomości SMS wysłanej z poziomu systemu Mediporta

Przykład kodu dostępowego e-Recepty w wiadomości SMS wysłanej z poziomu systemu Mediporta

 

Oprócz wydruku informacyjnego oraz powiadomień SMS z kodami pracownik medyczny może również wyświetlić kod dostępowy e-Recepty bezpośrednio w systemie Mediporta po jej poprawnym wysłaniu do systemu P1 – aby to zrobić, wystarczy najechać kursorem myszy na ikonę . Funkcja jest przydatna w wyjątkowych sytuacjach, kiedy istnieje potrzeba szybkiego odczytania i przekazania pacjentowi kodu dostępowego e-Recepty z ostatniej lub historycznej wizyty np. telefonicznie. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji kod może być przekazany przez osobę wystawiającą e-Receptę, po poprawnym zweryfikowaniu tożsamości pacjenta, np. poprzez numer PESEL, powód wizyty lekarskiej, datę wizyty itd.

Podgląd przykładowego kodu dostępowego e-Recepty w systemie Mediporta

Podgląd przykładowego kodu dostępowego e-Recepty w systemie Mediporta

Zwiększ poziom bezpieczeństwa ordynowanych leków dzięki alertom stosowania leków i informacjom o interakcjach

Kolejnym narzędziem, które zwiększa efektywność procesu wystawiania e-Recept w systemie Mediporta, jest moduł bezpieczeństwa Pharmidex, który dostarcza m.in. informacji o interakcjach, działaniach niepożądanych, czy alertach bezpieczeństwa stosowania leków np. przez kobiety w ciąży, interakcji leków z alkoholem itd. Funkcje modułu ułatwiają pracownikowi medycznemu podejmowanie decyzji w zakresie prowadzonej terapii oraz pomagają wcześniej wykryć potencjalne zagrożenia związane z konsekwencjami stosowania leku, np. skutki działania leku na przebieg ciąży. Dzięki tym informacjom pracownik medyczny może sprawniej ordynować leki i szybciej wystawiać elektroniczne recepty podczas wizyt.

Przykładowe alerty bezpieczeństwa Pharmindex dotyczące stosowania leków

Przykładowe alerty bezpieczeństwa Pharmindex dotyczące stosowania leków

Wszystkie funkcje przedstawione w artykule zostały szczegółowo opisane w przewodniku e-Recepty i recepty tradycyjne, który klienci Mediporty mogą pobrać z systemu, po kliknięciu ikony  w prawym górnym rogu systemu, w sekcji Przewodniki do pobrania.