Filary reklamowania przychodni w Internecie
31 sierpnia 2023 | Nowoczesna przychodnia
Więcej
Najważniejsze cechy systemu medycznego
11 sierpnia 2023 | Nowoczesna przychodnia
Więcej
Rola rejestracji w funkcjonowaniu placówek medycznych 
27 lipca 2023 | Nowoczesna przychodnia
Więcej
Wszystkie Bezpieczeństwo Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Nowoczesna przychodnia

Przesyłanie szczególnej kategorii danych do Mediporty

26 kwietnia 2021 | Bezpieczeństwo

Przetwarzanie przesłanych do Spółki Mediporta danych osobowych odbywa się na podstawie umowy na świadczenie usług i zapisów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która została zawarta pomiędzy administratorem danych (placówką medyczną), a podmiotem przetwarzającym dane (Spółką Mediporta). Cel przetwarzania danych jest zgodny z celem wskazanym w umowie i obejmuje m.in. przetwarzanie danych na potrzeby wdrożenia systemu oraz bieżącej obsługi serwisowej. Czym są szczególne kategorie danych, a czym dane osobowe „zwykłe”? […]

Więcej

Dlaczego firmowy adres e-mail jest ważny w kontaktach biznesowych?

11 grudnia 2019 | Bezpieczeństwo

Adresy e-mail i wymiana poczty elektronicznej to jedna z podstawowych form komunikacji wykorzystana w biznesie i kontaktach handlowych. Mało oficjalny i nie do końca „przemyślany” adres e-mail utworzony, np. w darmowej i mało znanej domenie, nie tylko wpływa na wizerunek organizacji, którą reprezentuje dana osoba, ale również wzbudza mniejsze zaufanie wśród partnerów biznesowych. Z kolei adres e-mail o odpowiedniej składni tj. takiej, która zawiera w domenie np. nazwę organizacji, nie […]

Więcej

Bezpieczeństwo haseł

13 sierpnia 2018 | Bezpieczeństwo

Obecnie prawie każda usługa zabezpieczona jest przy pomocy nazwy użytkownika (loginu) i hasła. Zapewniają one dostęp do danego systemu i świadczą o uprawnieniach do jego użytkowania. Od siły hasła zależne jest zatem bezpieczeństwo danych jakie są przechowywane w określonym systemie lub usłudze, a jego nadmierna prostota umożliwia osobom nieupoważnionym (np. hakerom) działanie na szkodę użytkownika. W poniższym artykule przedstawiona została problematyka generowania bezpiecznego hasła oraz próba odpowiedzi na pytania: […]

Więcej

Bezpieczeństwo w systemie Mediporta

6 lipca 2018 | Bezpieczeństwo

Jednym z wielu aspektów procesu projektowania i tworzenia oprogramowania jest dobór odpowiednich rozwiązań, zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych. W przypadku systemów informatycznych, w których przechowywane są dane wrażliwe (np. elektroniczna dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjentów) implementacja odpowiednich zabezpieczeń, jest jednym z kluczowych czynników stanowiących o wiarygodności i zaufaniu do danego produktu. W artykule opisujemy wybrane mechanizmy zabezpieczające i chroniące dane osobowe i medyczne pacjentów w systemie […]

Więcej
1 2 3 4 6
Newsletter

Bądż zawsze na bieżąco! Otrzymuj świeżą dawkę praktycznej wiedzy i zaproszenia na nasze konferencje w Twoim mieście!

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

Przekonaj się, jak Mediporta
ułatwi pracę Twojej przychodni!

Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

Zostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebie.

  * pola wymagane


  W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

  ×
  Wszystko
  co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
  Pobierz e-book   
  Zapisz się na konferencję:
  [cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
  Zapisz się na webinar:
  [cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Władysława Reymonta 35, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł. W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu. Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki lub podmiotów współpracujących oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r. Informacje dodatkowe Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.