Filary reklamowania przychodni w Internecie
31 sierpnia 2023 | Nowoczesna przychodnia
Więcej
Najważniejsze cechy systemu medycznego
11 sierpnia 2023 | Nowoczesna przychodnia
Więcej
Rola rejestracji w funkcjonowaniu placówek medycznych 
27 lipca 2023 | Nowoczesna przychodnia
Więcej
Wszystkie Bezpieczeństwo Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Nowoczesna przychodnia

Bezpieczeństwo danych w chmurze

14 czerwca 2018 | Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych i medycznych to spokój i pewność nie tylko pacjentów, ale również wszystkich pracowników placówki medycznej. Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń daje z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony stanowi solidny fundament prowadzonej działalności związanej z przetwarzaniem danych wrażliwych, jakimi są dane medyczne. Jednym z rozwiązań, które gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa jest chmura obliczeniowa, w oparciu o którą zaprojektowany został […]

Więcej

RODO – role w procesie przetwarzania danych

19 kwietnia 2018 | Bezpieczeństwo

Wejście w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) stanowi wyzwanie dla podmiotów przetwarzających dane osobowe (w tym dane wrażliwe), przede wszystkim w zakresie szacowania ryzyka związanego z ich zabezpieczeniem i ochroną. Powołując się na opinie specjalistów i przyglądając się bliżej regulacjom zawartym w RODO, planowane zmiany należy postrzegać raczej jako ewolucję przepisów dotyczących ochrony danych, niż rewolucję w ich obszarze. Należy jednak podkreślić, że taki stan rzeczy […]

Więcej

RODO, czyli najczęściej zadawane pytania związane z wprowadzeniem rozporządzenia w życie

19 marca 2018 | Bezpieczeństwo

Wejście w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) stanowi wyzwanie dla wszystkich podmiotów związanych z szeroko pojętym przetwarzaniem danych, u podstaw którego znajduje się m.in. obowiązek oszacowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Proces dostosowywania podmiotu do RODO jest zabiegiem długotrwałym i wymaga od administratora danych podjęcia działań gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń. W związku z często pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzenia RODO, poniżej prezentujemy […]

Więcej

Jak uniknąć posądzenia o fałszowanie dokumentacji medycznej?

16 czerwca 2017 | Bezpieczeństwo

Elektroniczna dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie w procesie diagnozowania oraz leczenia pacjenta. Jeżeli chory jest w stanie podważyć autentyczność e-kartoteki, ma szanse na wygranie procesu cywilnego. Zdarza się, że dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej są wykorzystywane przez różne podmioty w celu ustalenia wersji zdarzeń, np. absencji w pracy. Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w znacznym stopniu pomaga zagwarantować zgodność jej zapisów ze stanem faktycznym, ponieważ każda wprowadzona […]

Więcej
1 2 3 4 5 6
Newsletter

Bądż zawsze na bieżąco! Otrzymuj świeżą dawkę praktycznej wiedzy i zaproszenia na nasze konferencje w Twoim mieście!

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

Przekonaj się, jak Mediporta
ułatwi pracę Twojej przychodni!

Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

Zostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebie.

  * pola wymagane


  W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

  ×
  Wszystko
  co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
  Pobierz e-book   
  Zapisz się na konferencję:
  [cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
  Zapisz się na webinar:
  [cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Władysława Reymonta 35, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł. W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu. Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki lub podmiotów współpracujących oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r. Informacje dodatkowe Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.