Mediporta Rx + nowość: e-recepta!

Dlaczego Mediporta Rx to najlepszy pierwszy krok w drodze do Elektronicznej Dokumentacji?

1. WYSTAWISZ SZYBKIE, ELEKTRONICZNE RECEPTY, DZIĘKI KTÓRYM SKRÓCISZ CZAS KAŻDEJ WIZYTY NAWET O 94%!

  • błyskawiczne generowanie i drukowanie tradycyjnych recept
  • wystawianie e-recept wraz z wysyłką do platformy P1
  • podpowiadanie leków na podstawie uznanej bazy KS-BLOZ
  • wiele możliwości ponawiania recept
  • kompleksowa obsługa numerów recept refundowanych
  • możliwość wystawiania recept recepturowych oraz pustych na wizyty domowe

2. SKRÓCISZ CZAS WYSZUKIWANIA PACJENTA, DZIĘKI ELEKTRONICZNEJ KARTOTECE:

  • bezpieczne dane osobowe i kontaktowe wszystkich Pacjentów w 1 miejscu
  • błyskawiczne i intuicyjne wyszukiwanie

3. DOSTĘP 24H/DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU, Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA I MIEJSCA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU, DZIĘKI BEZPIECZNEJ TECHNOLOGII CHMURY OBLICZENIOWEJ

4. PEŁNE PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA OBIEGU ELEKTRONICZNYCH RECEPT WYMAGANYCH PRAWNIE, W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI

5. A TO WSZYSTKO ZUPEŁNIE ZA DARMO!

Mediporta Rx to najlepszy sposób wejścia w świat Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). System w każdej chwili można rozszerzyć do pełnej wersji systemu Mediporta, oferującej wsparcie w zakresie prowadzenia kalendarza wizyt, EDM oraz rozliczeń NFZ i komercyjnych – zachowując wszystkie dane wprowadzone do tego czasu!

Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z MEDIPORTA RX?

WYSTARCZY WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ i zapoznać się z regulaminem – my na podstawie danych z formularza przygotujemy umowę powierzenia danych osobowych, którą
obustronnie podpiszemy i GOTOWE!

Wszystko
co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
Pobierz e-book   
Zapisz się na konferencję:
[cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
Zapisz się na webinar:
[cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 227, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 400 000,00 zł.

W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mediporta.pl.

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu.

Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r.