Rejestratorka medyczna to bardzo ważne stanowisko w strukturze organizacyjnej placówki medycznej, które stanowi swoisty łącznik między lekarzem, a pacjentem. Udając się na wizytę, to właśnie z rejestratorką w pierwszej kolejności spotyka się pacjent i od sprawności jego obsługi często zależy to, jaką wizytówkę wystawi sobie placówka medyczna. Najwyższy czas zerwać ze schematem „pani z rejestracji”, której zadania ograniczają się jedynie do odbierania telefonów i wyszukiwania odpowiednich kartotek w stosie dokumentów. Aktualnie duże znaczenie ma wysoki poziom kultury osobistej i podejście do chorego, znajomość przepisów i wiedza na temat praw pacjenta, dobra organizacja pracy i wsparcie innych działów placówki, kwalifikacje oraz znajomość obowiązków i zadań na pełnionym stanowisku. W dobie nowoczesnych technologii równie ważną kwestią jest umiejętność sprawnego i szybkiego poruszania się po systemie wspierającym zarządzanie elektroniczną dokumentacją w placówce. Warto także dodać, że na rynku zdrowia powstaje coraz więcej placówek medycznych, prywatnych gabinetów lekarskich i specjalistycznych klinik, przez co zapotrzebowanie rynkowe na rejestratorki jest coraz większe. Taka sytuacja często zostaje zauważona przez szkoły wyższe, wielokrotnie oferujące kierunki, których absolwenci są dobrze przygotowani do wykonywania tego zawodu.


Kwalifikacje

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na pracę rejestratorki jest posiadanie niezbędnego zasobu umiejętności i kwalifikacji, dzięki któremu może ona w pełni odpowiedzialnie i sprawnie wykonywać powierzone jej obowiązki i zadania. Cechy dobrej rejestratorki medycznej to m.in.: zaangażowanie, elokwencja, opanowanie, wyrozumiałość i empatia w stosunku do pacjentów. Oprócz tego osoba wykonująca pracę na tym stanowisku powinna również:


Zadania i obowiązki

Wykonywanie pracy na stanowisku rejestratorki medycznej charakteryzuje się całą gamą zadań i obowiązków, wynikających zarówno z bieżącej obsługi chorych i rejestracji nowych pacjentów, jak i związanych z codziennym funkcjonowaniem określonego podmiotu medycznego. W praktyce obowiązki rejestratorki zaczynają się już w momencie przywitania pacjentów w placówce, a jednym z pierwszych jej zadań jest wskazanie odpowiedniego gabinetu lekarskiego, w którym przyjmowany będzie pacjent lub skierowanie chorego do poczekalni. Do najważniejszych obowiązków i najczęściej wykonywanych zadań na stanowisku rejestratorki medycznej należą:

Oprócz tego, na barkach rejestratorki medycznej często spoczywają również inne obowiązki biurowe takie jak np.:

Należy także wspomnieć, że osoba pracująca na stanowisku rejestratorki powinna być również na bieżąco z aktualnościami ze świata medycznego oraz przepisami i rozporządzeniami publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.


Zmiany w obowiązkach wynikające z wprowadzenia EDM

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w dużym stopniu reorganizuje i usprawnia procesy związane ze świadczeniem usług medycznych w placówce, począwszy od kadry zarządzającej, poprzez personel medyczny, na pracownikach rejestracji kończąc. Jednymi z największych zalet wprowadzenia EDM z punktu widzenia rejestratorki medycznej jest usprawnienie procesu rejestracji oraz poprawa obiegu dokumentów, w tym także prywatności i poufności danych pacjenta. System informatyczny z jednej strony redukuje czas poświęcany np. na uzupełnianie i wyszukiwanie kartotek pacjentów, a z drugiej strony nakłada na rejestratorki zupełnie nowe obowiązki. Do najważniejszych obowiązków wynikających z wprowadzenia EDM należą:


Wsparcie dla rejestratorek w systemie Mediporta

Poniżej prezentujemy wybrane funkcje systemu Mediporta, wspierające rejestratorki medyczne w ich codziennych zadaniach i obowiązkach:


Podsumowanie

Rejestratorka medyczna już dawno przestała być „panią od zapisywania na wizyty”, a stała się opiekunką pacjenta, począwszy od pierwszego – np. telefonicznego kontaktu z pacjentem, przyjęciem i wejściem pacjenta do gabinetu, na obsłudze chorych po wizycie kończąc. Postawa proaktywna i nastawienie na chęć niesienia pomocy oraz sumienne wypełnianie zadań i obowiązków powierzonych rejestratorce kształtuje m.in. pozytywny wizerunek placówki medycznej. To z kolei przekłada się na zadowolenie i satysfakcję pacjentów związaną z jakością ich obsługi, co ostatecznie może znacząco wpłynąć na opinię o placówce i dochodowość jednostki medycznej. Dopełnieniem współczesnego modelu rejestratorki medycznej jest bardzo dobra znajomość systemu wspierającego zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną, co w wielu przypadkach decyduje o nowoczesnym i profesjonalnym podejściu do chorego oraz sprawnym procesie jego obsługi.