Frazy to jedno z wielu usprawnień w systemie Mediporta, za pomocą którego personel placówki może w szybki i prosty sposób wprowadzać opisy tekstowe na formularzach. Narzędzie pozwala zdefiniować często powtarzające się zwroty i opisy, które są używane np. do uzupełniania formularza wywiadu podczas wizyty. Dzięki frazom, użytkownik systemu nie jest zmuszony do każdorazowego wprowadzania tych samych opisów w pola formularza – poszczególne pola można automatycznie wypełniać opisami wybierając określoną frazę z listy, a następnie jedynie modyfikować gotowy już opis. Za pomocą mechanizmu fraz możliwe jest utworzenie osobnych zestawów opisów dotyczących wybranych przypadków, np. wywiadów i różnych rodzajów badań.

W jaki sposób działają frazy?

Dodanie opisu frazy do treści pola na formularzu polega na pojedynczym kliknięciu jej nazwy na liście. Po kliknięciu nazwy frazy, jej opis zostanie automatycznie dodany do danego pola, co znacznie przyspiesza formułowanie opisów związanych, np. z przeprowadzeniem określonego badania podczas wizyty. Dodatkowo, aby wyświetlić kompletny opis frazy przed dodaniem jej do pola, wystarczy najechać na nazwę danej frazy kursorem myszy – jej opis wyświetlony zostanie w dodatkowym „dymku”. Należy również dodać, że po użyciu określonej frazy, użytkownik może w dalszym ciągu edytować wstawiony opis i wprowadzić do pola również własny tekst.

Dodawanie frazy

Jeśli dla określonego formularza zapisano w systemie wiele fraz, użytkownik może skorzystać również z wyszukiwarki fraz na formularzu. Wyszukiwanie określonej frazy na liście rozpoczyna się w momencie wprowadzania opisu lub nazwy frazy w pole Wyszukaj frazę. Poniższy przykład przedstawia zastosowanie wyszukiwania frazy przy tworzeniu opisu dla wywiadu wizyty POZ.

Wyszukiwanie frazy

W jaki sposób tworzyć frazy?

Użytkownik nie musi ograniczać się tylko do wcześniej przygotowanych fraz w systemie i może również samodzielnie tworzyć własne frazy i rozbudowane opisy. Może to zrobić zarówno z poziomu słownika fraz (pogrupowanych tematycznie katalogów z frazami) jak również z poziomu formularza, tworząc i zapisując nową frazę bezpośrednio w trakcie wizyty, za pomocą przycisku „Utwórz frazę”.

Więcej o frazach

Więcej szczegółowych informacji na temat fraz znajduje się w przewodniku „Frazy”, który jest dostępny do pobrania w systemie Mediporta.

Aby dodać funkcjonalność fraz do istniejących formularzy i pól opisowych, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Mediporty.

Sprawdź również: