Szablony wizyty to jedno z wielu usprawnień w systemie Mediporta, za pomocą którego personel może w prosty sposób przyśpieszyć proces uzupełniania dokumentacji medycznej pacjenta. Narzędzie pozwala zapisywać dane uzupełnione w widoku wizyty w formie szablonów, z których użytkownik systemu może skorzystać w kolejnych wizytach. Dzięki szablonom, w przypadku często powtarzających się opisów przebiegu wizyty (np. rozpoznań, procedur, recept itd.) użytkownik nie musi za każdym razem wprowadzać w wizytach tych samych danych dotyczących np. powtarzających się chorób u kolejnych pacjentów (np. grypy, przeziębienia, zapalenia oskrzeli) – wybierając określony szablon, dane dotyczące opisu wizyty zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji zapisanych w szablonie.

W jaki sposób działają szablony wizyt?

Wczytanie szablonu polega na wyborze określonej nazwy szablonu w widoku wizyty, w zakładce Wizyta. Po wybraniu określonego szablonu, system w dodatkowym oknie zapyta, czy dane w wizycie mają zostać nadpisane danymi zapisanymi w szablonie. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje wczytanie szablonu wizyty i nadpisanie danych wprowadzonych w wizycie, danymi zapisanymi w szablonie (wczytanie szablonu spowoduje nadpisanie w wizycie tylko tych danych, które znajdują się zapisanym w szablonie – dane, które zostały uzupełnione w wizycie, a których nie ma we wczytywanym szablonie, nie zostaną zmodyfikowane ani usunięte).

Po wczytaniu szablonu użytkownik może edytować poszczególne dane w wizycie, a także nadpisać szablon (i zapisane w nim dane) lub wczytać inny szablon. Należy jednak pamiętać, że po wczytaniu określonego szablonu nie ma możliwości powrotu do poprzedniego stanu wizyty (sprzed nadpisania danych). Na koniec warto również dodać, że ze względów bezpieczeństwa danych i w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek związanych z uzupełnianiem dokumentacji medycznej przez różnych pracowników medycznych, zapisanego szablonu wizyty nie można udostępniać innym użytkownikom, ani wczytywać do wizyt realizowanych w innych komórkach.

W jaki sposób tworzyć nowe szablony wizyt?

Aby utworzyć nowy szablon, w widoku wizyty należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane, które mają zostać zapisane w szablonie, a następnie kliknąć przycisk Zapisz szablon. W kolejnym widoku wyświetlone zostanie zestawienie danych, które zostaną zapisane w szablonie – po wprowadzeniu nazwy szablonu i kliknięciu Zapisz, szablon wizyty zostanie zapisany w systemie.

Jakie dane są zapisywane w szablonie wizyty?

W szablonie zapisywane są dane uzupełnione w poszczególnych sekcjach i formularzach dokumentacji medycznej, w tym m.in.:

Natomiast w szablonie nie są zapisywane informacje o płatniku wizyty (sekcja Płatnik) i pacjencie.

W jaki sposób edytować dane zapisane w szablonie?

Użytkownik może zmienić dane zapisane w szablonie, nadpisując określony szablon w widoku wizyty, tzn. wczytując dany szablon do wizyty, modyfikując określone dane i zapisując szablon pod istniejącą już w systemie (taką samą) nazwą. Oprócz tego użytkownik może także edytować nazwę szablonu i w zależności od przydzielonych uprawnień usuwać szablony z systemu.

Więcej o szablonach wizyt

Więcej szczegółowych informacji na temat szablonów wizyt znajduje się w przewodniku Szablony wizyt, który jest dostępny do pobrania w systemie Mediporta.

Sprawdź również: