Mediporta to nie tylko zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną oraz prowadzenie rozliczeń z NFZ i rozliczeń komercyjnych.
W ramach usług dodatkowych oferujemy Tobie znacznie więcej!

Wszystkie EDM Integracje Promocje Usługi

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA (EDM) I REJESTR ZDARZEŃ MEDYCZNYCH (RZM)

Moduł umożliwia wytwarzanie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz rejestrowanie i indeksowanie zdarzeń medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zobacz więcej

e-Skierowania (elektroniczne skierowania)

Wystawiaj i przyjmuj e-Skierowania do realizacji, dzięki czemu usprawnisz elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie w swojej placówce medycznej.
Zobacz więcej

Zaopatrzenie w wyroby medyczne (eZWM)

Moduł umożliwia wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, np. pieluchomajtki, protezy, soczewki okularowe itd.
Zobacz więcej

Pharmindex – moduł bezpieczeństwa

Wsparcie w procesie wystawiania recept dzięki informacjom o interakcjach oraz alertom bezpieczeństwa dot. stosowania leków, na podstawie danych w Bazie Bezpieczeństwa Stosowania – Alerty Pharmindex.
Zobacz więcej

Dokumentacja RODO

Wsparcie w realizacji obowiązków i wymagań wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w jednostkach medycznych korzystających z systemu Mediporta.
Zobacz więcej

Baza leków BLOZ 1

Rozszerzona baza leków KS-BLOZ w wariancie BLOZ 1 (Moduł Podstawowy i Odpłatności) przeznaczona jest dla wszystkich pracowników medycznych wystawiających e-Recepty. Dzięki integracji BLOZ 1 z narzędziem pomagającym określić poziom refundacji przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia usprawnisz proces wystawiania e-Recept w swojej placówce.
Zobacz więcej

e-Recepta (elektroniczne recepty)

Wystawiaj e-Recepty w oparciu o bazę leków KS-BLOZ w systemie Mediporta i skróć czas obsługi pacjenta podczas wizyty dzięki licznym ułatwieniom.
Zobacz więcej

e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie)

Wystawiaj e-Zwolnienia z wykorzystaniem certyfikatu ZUS lub podpisu kwalifikowanego w systemie Mediporta i przyśpiesz obsługę pacjentów w swojej placówce.
Zobacz więcej

Przekonaj się, jak Mediporta
ułatwi pracę Twojej przychodni!

Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

Zostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebie.

  * pola wymagane


  W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

  ×
  Wszystko
  co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
  Pobierz e-book   
  Zapisz się na konferencję:
  [cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
  Zapisz się na webinar:
  [cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Władysława Reymonta 35, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł. W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu. Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki lub podmiotów współpracujących oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r. Informacje dodatkowe Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.