Moduł umożliwia integrację z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE), dzięki czemu możliwa jest synchronizacja danych o wpisach do harmonogramów przyjęć NFZ pomiędzy systemem Mediporta, a aplikacją AP-KOLCE, m.in. w zakresie potwierdzania umówień i skreślania pacjentów z kolejek wysokospecjalistycznych. Dzięki synchronizacji, np. po potwierdzeniu lub odwołaniu umówienia wpisanego do harmonogramu NFZ, pacjent zostanie skreślony z harmonogramu w systemie Mediporta oraz nastąpi automatyczne skreślenie pacjenta z harmonogramu w aplikacji AP-KOLCE (skreślenie odbywa się automatycznie w obu systemach).

Dzięki modułowi placówka medyczna zyskuje dostęp do funkcji umożliwiających m.in.:

  • przeglądanie danych o pacjentach i harmonogramach przyjęć NFZ, które zostały wprowadzone w aplikacji AP-KOLCE oraz pobranie danych o wpisach do harmonogramów z AP-KOLCE do systemu Mediporta,
  • weryfikację dopasowanych wpisów do harmonogramów przyjęć NFZ oraz wykonanie synchronizacji wpisów, np. w ramach kolejek oczekujących prowadzonych niezależnie w aplikacji AP-KOLCE i systemie Mediporta,
  • przesyłanie do AP-KOLCE w czasie rzeczywistym, informacji o wpisaniu oraz skreśleniu pacjenta z harmonogramów przyjęć NFZ, w ramach kolejek oczekujących prowadzonych w systemie Mediporta (np. po dodaniu lub odwołaniu umówienia w kalendarzu).

Integracja z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w systemie Mediporta

Integracja z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w systemie Mediporta

 

Moduł AP-KOLCE zapewnia realizowanie komunikacji z usługami sieciowymi systemów NFZ w sposób zgodny z udostępnioną i obowiązującą dokumentacją.

Najważniejsze cechy modułu:
  • podgląd w systemie Mediporta danych o pacjentach i harmonogramach przyjęć wprowadzonych po stronie AP-KOLCE
  • pobieranie danych o wpisach do harmonogramów przyjęć z AP-KOLCE do systemu Mediporta
  • możliwość synchronizacji wpisów w kolejkach prowadzonych niezależnie w systemie Mediporta i AP-KOLCE
  • przesyłanie do AP-KOLCE w czasie rzeczywistym informacji o wpisywaniu pacjentów na listy oczekujących i ich skreślaniu na podstawie działań wykonywanych w systemie Mediporta (np. po potwierdzeniu lub odwołaniu umówienia w kalendarzu)