Dzięki modułowi zyskają Państwo możliwość prowadzenia kolejek wysokospecjalistycznych oraz harmonogramów w systemie AP-KOLCE.

Funkcjonalność obejmuje:

  1. Przesyłanie w czasie rzeczywistym informacji o wpisywaniu pacjentów na listy oczekujących i skreślaniu z nich, na podstawie akcji podejmowanych w systemie Mediporta,
  1. Możliwość codziennego raportowania pierwszego wolnego terminu pilnego i stabilnego na wskazane świadczenia,
  1. Wykonanie początkowej synchronizacji wpisów w kolejkach prowadzonych niezależnie w systemach AP-KOLCE i Mediporta. Mediporta zapewnia zapis i odczyt dokumentów XML związanych oraz realizowanie komunikacji z usługami sieciowymi systemów NFZ w sposób zgodny z udostępnioną i obowiązującą dokumentacją.

Zapraszamy do pilotażu integracji w systemie Mediporta w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2020. W ramach pilotażu funkcjonalność udostępniana jest bezpłatnie.

Etapy integracji AP-KOLCE
  • Podgląd w Mediporcie danych o pacjentach i harmonogramach przyjęć NFZ wprowadzonych po stronie AP-KOLCE oraz pobranie danych o kolejkach centralnych z AP-KOLCE
  • Synchronizacja danych o kolejkach centralnych pomiędzy aplikacją AP-KOLCE, a systemem Mediporta
  • Synchronizacja danych w zakresie skreśleń pacjentów z kolejek oczekujących