Moduł zapewnia integrację z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE), dzięki czemu możliwa jest synchronizacja danych o wpisach do harmonogramów przyjęć / kolejek oczekujących pomiędzy systemem Mediporta, a aplikacją AP-KOLCE. Dzięki synchronizacji np. po potwierdzeniu lub odwołaniu umówienia z wpisem do harmonogramu przyjęć pacjent zostanie skreślony z harmonogramu w systemie Mediporta oraz nastąpi skreślenie pacjenta w aplikacji AP-KOLCE (skreślenie odbywa się automatycznie w obu systemach). Funkcje modułu pozwalają usprawnić skreślanie oraz rejestrację pacjentów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych, które placówka medyczna ma obowiązek prowadzić w aplikacji AP-KOLCE.

Moduł zapewnia realizowanie komunikacji z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w sposób zgodny z udostępnioną i obowiązującą dokumentacją integracyjną.

Dzięki modułowi placówka medyczna zyskuje dostęp do funkcji umożliwiających m.in.:

  • przeglądanie danych o pacjentach, harmonogramach przyjęć oraz wpisach do harmonogramów przyjęć zgromadzonych w AP-KOLCE z poziomu systemu Mediporta,
  • synchronizację nowo tworzonych terminów w kalendarzu z wpisami do harmonogramów przyjęć / kolejek oczekujących w AP-KOLCE (synchronizacja nie obejmuje łączenia wpisów istniejących już w AP-KOLCE z umówieniami i wizytami, które zostały utworzone w systemie Mediporta np. przed włączeniem i skonfigurowaniem modułu AP-KOLCE),
  • automatyczne przesyłanie informacji (w czasie rzeczywistym) o skreśleniu pacjenta z harmonogramu / kolejki po potwierdzeniu lub odwołaniu w kalendarzu terminu zsynchronizowanego z AP-KOLCE,
  • edycję danych o synchronizowanym z AP-KOLCE terminie w kalendarzu,
  • kopiowanie zsynchronizowanych z AP-KOLCE umówień (poza cyklem) na inne terminy w kalendarzu.

Integracja z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w systemie Mediporta

Integracja z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w systemie Mediporta

 

W ramach rozwoju modułu przygotowywane są następujące usprawnienia:

  • synchronizacja umówień tworzonych w ramach cyklu (zgodnie z wytycznymi NFZ),
  • synchronizacja umówień przenoszonych na inny termin w kalendarzu.
Najważniejsze cechy modułu:
  • uruchamianie synchronizacji z AP-KOLCE na poziomie kolejek oczekujących w systemie Mediporta
  • podgląd danych o pacjentach i wpisach do harmonogramów zgromadzonych w aplikacji AP-KOLCE z poziomu systemu Mediporta
  • przesyłanie do AP-KOLCE w czasie rzeczywistym informacji o wpisaniu oraz skreśleniu pacjenta z harmonogramu / kolejki na podstawie działań wykonywanych w systemie Mediporta