Baza leków KS-BLOZ w wariancie rozszerzonym BLOZ 1 (Moduł Podstawowy i Odpłatności) to rozwiązanie przygotowane przez profesjonalistów z zakresu farmakologii, przeznaczone dla pracowników medycznych wystawiających e-Recepty w systemie Mediporta. Dzięki codziennej weryfikacji dostępności nowej wersji, baza BLOZ 1 jest stale rozszerzana o nowo pojawiające się na rynku produkty i leki, m.in. na podstawie decyzji z URPLiPB lub MZ, a także bezpośrednich zgłoszeń producentów, importerów i dystrybutorów produktów leczniczych.

Baza leków BLOZ 1 – automatycznie wyliczona dawka całkowita leku oraz zapis słowny dawki całkowitej

Baza leków BLOZ 1 – automatycznie wyliczona dawka całkowita na podstawie liczby opakowań

 

Ponadto baza leków BLOZ 1 jest zintegrowana z narzędziem pomagającym określić poziom refundacji przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm. W ramach narzędzia pracownik medyczny może skorzystać ze słownika wskazań i na podstawie określonego wskazania refundacyjnego automatycznie określić poziom refundacji leku (źródłem danych dla słownika jest narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia). W praktyce dostęp do narzędzia oznacza łatwiejszy wybór poprawnego poziomu refundacji oraz prostsze i szybsze wystawianie e-Recept (wybrane za pomocą narzędzia wskazanie powoduje przekazanie do systemu P1 informacji o odpłatności wraz z identyfikatorem wskazania po wysłaniu e-Recepty). Więcej informacji na temat narzędzia można znaleźć w dokumencie pt. „warunki korzystania„, który jest dostępny na stronie ezdrowie.gov.pl.

Baza leków BLOZ 1 – narzędzie pomagające określić poziom refundacji przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia

Baza leków BLOZ 1 – odpłatność wybrana na podstawie narzędzia pomagającego określić poziom refundacji przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia

 

Dzięki bazie leków BLOZ 1 i funkcjom, które oferuje, zyskujesz łatwiejsze i szybsze wystawianie e-Recept w systemie Mediporta, dzięki czemu znacznie przyspieszysz obsługę pacjenta w placówce. Sprawdź porównanie bazy leków BLOZ 0 i BLOZ 1, aby dowiedzieć się więcej, co zyskasz dzięki BLOZ 1.

Najważniejsze cechy BLOZ 1
  • codzienna weryfikacja dostępności nowej wersji (aktualizacja 1 raz na dobę oraz po publikacji rozporządzeń / wykazu leków przez URPLiPB lub MZ)
  • automatycznie przypisywanie kodów EAN do leków, które zostały dodane do recepty oraz możliwość wyszukiwania leków po kodach EAN
  • integracja z narzędziem pomagającym określić poziom refundacji leku przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia
  • automatycznie aktualizowane odpłatności / poziomy refundacji oraz informacje o cenach leków refundowanych
  • rozszerzone informacje dot. leków (nazwa handlowa, nazwa międzynarodowa / substancja czynna, postać, wielkość opakowania, dawka całkowita, dodatkowe uprawnienia pacjenta na recepcie)
  • automatyczne wyliczanie danych dotyczących substancji psychotropowych i środków odurzających (prostych i złożonych) oraz zapis słowny dawki całkowitej
  • dodatkowe uprawnienia pacjenta uzupełniane automatycznie
  • automatyczna kategoryzacja / oznaczenia leków (np. leków senioralnych ("S") itd.)
  • informacje o wariantach wydawania leku (Rp, Rpw, Rpz, OTC)
  • lista leków pielęgniarskich, położnych i senioralnych aktualizowana automatycznie