Skorzystaj z dofinansowania i kup oprogramowania MEDIPORTA

Pragniemy poinformować, że zgodnie z zarządzeniem nr 133/2022/DEF z dnia 14 października 2022 opublikowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest uzyskanie przez uprawnionego świadczeniodawcę dofinansowania 6 tys. złotych na zakup oprogramowania wraz z modułem EDM i RZM.
Uprawnionymi są świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach świadczenia lekarza POZ i świadczenia pielęgniarki szkolnej.

Dofinansowany jest zakup w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad przyznawania środków, w tym wzór wniosku o udzielenie dofinansowania można znaleźć w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

Możliwość uzyskania dofinansowania to doskonała okazja, aby rozpocząć integrację swojego gabinetu z platformą P1 i skorzystać z dofinansowania na abonament systemu oraz modułu EDM i RZM. Wysyłanie Zdarzeń Medycznych oraz EDM jest obowiązkowe od Od dnia 1 lipca 2021 roku na podstawie art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Sprawdź moduł EDM i RZM w systemie Mediporta