Informujemy, że właśnie ukazało się nowe zarządzenie Prezesa NFZ, dzięki któremu można uzyskać dodatkowe dofinansowanie.

Dofinansowanie można uzyskać w związku z Zarządzeniem nr 27/2020/DEF z dnia 28 lutego br. oraz Zarządzeniem zmieniającym nr 35/2020/DEF z dnia 12 marca br. opublikowanymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawcy, posiadający w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ważną umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą wystąpić do NFZ o dofinansowanie informatyzacji swoich placówek.

Kwota dofinansowania jest bardzo atrakcyjna, gdyż obejmuje możliwość uzyskania zwrotu 80% poniesionych wydatków w kwocie nieprzekraczającej 6504 zł (netto). Oznacza to, że kwota zwrotu może wynieść aż 5203,20 zł (netto).

W związku z ww. zarządzeniem i zarządzeniem zmieniającym zachęcamy do skorzystania z promocyjnych cen na oprogramowanie Mediporta, obowiązujących przy opłaceniu usług na dłuższy okres.

Przy zakupie dowolnych usług na rok lub dłużej udzielimy Państwu następujących rabatów:

  • 5% za zakup usług na okres 12 miesięcy
  • 10% za zakup usług na okres 24 miesięcy
  • 15% za zakup usług na okres 36 miesięcy

Jeśli nie korzystają Państwo jeszcze z e-Recepty, e-ZLA, modułu dokumentacji RODO lub obsługi telewizyt zachęcamy do ich zakupu. Chcąc skorzystać z dofinansowania NFZ, mogą Państwo opłacić sam abonament za system lub abonament z dodatkowymi dostępami dla kolejnych użytkowników.

Aby w pełni skorzystać z dofinansowania NFZ i uzyskać możliwe najwyższą kwotę rabatu, sugerujemy Państwu zakup oprogramowania Mediporta na dłuższy okres.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania?

1. Wyślij zamówienie na określone usługi na adres kontakt@mediporta.pl, a następnie opłać usługę na oprogramowanie Mediporta, na podstawie przygotowanej deklaracji. Deklaracja powinna zawierać okres, na jaki zamawiana jest usługa lub zestaw usług.

2. Najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku złóż we właściwym Oddziale NFZ wniosek o udzielenie dofinansowania. Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących wniosków dostępne są bezpośrednio w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

Pamiętaj, że:

  • wnioski o uzyskanie dofinansowania z NFZ można składać do końca bieżącego roku, jednak rozpatrzenie i zatwierdzanie wniosków następuje według kolejności ich wpływu do określonego Oddziału NFZ,
  • dofinansowanie udzielane jest wyłącznie do wyczerpania środków przyznanych wskazanemu Oddziałowi NFZ.