Moduł dokumentacji RODO przeznaczony dla jednostek medycznych i administratorów danych osobowych, a jego głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji obowiązków i wymagań wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Funkcje modułu pozwalają prowadzić i zarządzać dokumentacją RODO w systemie Mediporta, za pomocą intuicyjnych formularzy zawierających wiele podpowiedzi i ułatwień dla użytkownika, np. frazy, listy wyboru, wzory regulaminów oraz procedur.

Moduł zawiera również zdefiniowane źródła danych, umożliwiające tworzenie zbiorczych zestawień informacji wprowadzonych na formularzach, które można odczytać np. w arkuszu kalkulacyjnym. Dzięki temu możliwe jest wygenerowanie zbiorczego zestawienia np. wszystkich upoważnień do przetwarzania danych osobowych, sprzętu, kart szkoleń, umów powierzenia danych itd.

Do modułu dołączony jest również dedykowany przewodnik użytkownika, w którym opisano poszczególne formularze oraz najważniejsze wymagania i obowiązki wynikające z RODO.

Wykaz formularzy dostępnych w ramach modułu:

 • formularz rejestru czynności przetwarzania
 • formularz szacowania ryzyka
Moduł dokumentacji RODO - Szacowanie ryzyka

Przykładowy formularz szacowania ryzyka

 • formularz upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie pracownika o znajomości zasad bezpieczeństwa
 • zobowiązanie pracownika do zachowania poufności
 • formularz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych osobowych (IOD)
 • rejestr szkoleń pracowników
 • rejestr umów powierzenia
Moduł dokumentacji RODO - Umowy powierzenia

Przykładowy formularz umowy powierzenia

 • rejestr sprzętu wykorzystywanego do przetwarzania danych
 • rejestr pomieszczeń wykorzystywanych do przetwarzania danych
 • regulamin użytkowania systemów informatycznych
 • formularze dotyczące obowiązku informacyjnego
 • regulamin komputerów przenośnych
Moduł dokumentacji RODO - Polityka bezpieczeństwa, zasady i instrukcje

Przykładowy formularz regulaminu komputerów przenośnych

 • wzór ogólnej polityki bezpieczeństwa
 • wzór polityki czystego biurka
 • procedurę zarządzania incydentami
 • rejestr incydentów
Moduł dokumentacji RODO - Zarządzanie incydentami

Przykładowy formularz zarządzania incydentami

 • procedurę udostępniania dokumentacji medycznej
 • formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta
 • formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej np. w imieniu pacjenta
 • formularz potwierdzenia wydania dokumentacji medycznej
Najważniejsze zalety modułu
 • wsparcie w prowadzeniu analizy ryzyka i dokumentacji dot. bezpieczeństwa danych
 • szybkie wdrożenie modułu bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki branży medycznej
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji z poziomu systemu Mediporta
 • możliwość wydruku dokumentacji i tworzenia zbiorczych zestawień danych
 • dostęp do dokumentacji tylko dla uprawnionych użytkowników
 • audyt zmian wykonywanych w dokumentacji
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie