Moduł dokumentacji RODO przeznaczony dla jednostek medycznych i administratorów danych osobowych, a jego głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji obowiązków i wymagań wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Funkcje modułu pozwalają prowadzić i zarządzać dokumentacją RODO w systemie Mediporta, za pomocą intuicyjnych formularzy zawierających wiele podpowiedzi i ułatwień dla użytkownika. Moduł zawiera:

 • formularz rejestru czynności przetwarzania
 • formularz szacowania ryzyka
 • formularz upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie pracownika o znajomości zasad bezpieczeństwa
 • zobowiązanie pracownika do zachowania poufności
 • formularz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych osobowych (IOD)
 • rejestr szkoleń pracowników
 • rejestr umów powierzenia
 • rejestr sprzętu wykorzystywanego do przetwarzania danych
 • rejestr pomieszczeń wykorzystywanych do przetwarzania danych
 • regulamin użytkowania systemów informatycznych
 • formularze dotyczące obowiązku informacyjnego
 • regulamin komputerów przenośnych
 • wzór ogólnej polityki bezpieczeństwa
 • wzór polityki czystego biurka
 • procedurę zarządzania incydentami
 • rejestr incydentów
 • procedurę udostępniania dokumentacji medycznej
 • formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta
 • formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej np. w imieniu pacjenta
 • formularz potwierdzenia wydania dokumentacji medycznej

moduł dokumentacja rodo, rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Dodatkowo moduł zawiera również zdefiniowane źródła danych, które umożliwiają tworzenie zbiorczych zestawień danych wprowadzonych na formularzach. Dzięki temu możliwe jest wygenerowanie np. zbiorczego zestawienia wszystkich upoważnień pracowników wprowadzonych do systemu. Do modułu dołączony jest również dedykowany przewodnik użytkownika, w którym opisano poszczególne formularze oraz najważniejsze wymagania i obowiązki wynikające z RODO.

Najważniejsze zalety modułu
 • wsparcie w prowadzeniu analizy ryzyka i dokumentacji dot. bezpieczeństwa danych
 • szybkie wdrożenie modułu bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki branży medycznej
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji z poziomu systemu Mediporta
 • możliwość wydruku dokumentacji i tworzenia zbiorczych zestawień danych
 • dostęp do dokumentacji tylko dla uprawnionych użytkowników
 • audyt zmian wykonywanych w dokumentacji
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie