Dzięki modułowi e-Recepty możliwe jest wystawianie i wysyłanie do systemu P1 elektronicznych recept z poziomu systemu Mediporta. Moduł umożliwia wystawianie e-Recept zarówno z wykorzystaniem bezpłatnego certyfikatu PUE ZUS, jak i podpisu kwalifikowanego użytkownika. Dzięki podpowiadaniu leków na podstawie bazy leków KS-BLOZ, licznym ułatwieniom systemowym (np. ponawianie recept z historii choroby pacjenta) oraz szybkiemu i prostemu procesowi elektronizacji recepty, skrócisz czas obsługi pacjenta podczas wizyty w swojej placówce lub gabinecie.

erecepta e-recepta elektroniczna recepta Mediporta

Najważniejsze cechy modułu
  • wystawianie i wysyłka e-Recept do systemu P1 z wykorzystaniem certyfikatu PUE ZUS i podpisu kwalifikowanego
  • możliwość wysyłania kodów dostępowych e-Recept w wiadomościach SMS z poziomu systemu Mediporta
  • podpowiadanie leków na podstawie bazy leków KS-BLOZ
  • możliwość wystawiania e-Recept na leki recepturowe
  • prosty proces elektronizacji recepty lub jej wydruku w formie tradycyjnej
  • drukowanie wydruków informacyjnych e-Recepty dla pacjenta
  • obsługa procesu wysyłania dokumentu anulowania e-Recepty
  • mechanizm kolejkowania wysyłki e-Recept w przypadku niedostępności systemu P1
  • szybkie i proste ponawianie recept