Moduł umożliwia obsługę procesu wystawiania eZWM – elektronicznych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (np. protezy, ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, kule, cewniki, sprzęt stomijny itd.) oraz soczewki okularowe, począwszy od wystawienia zlecenia, poprzez weryfikację zlecenia w systemie NFZ, na wygenerowaniu dokumentu zlecenia dla pacjenta kończąc. Po wystawieniu i poprawnym zarejestrowaniu zlecenia w systemie NFZ następuje jego weryfikacja, a po chwili odsyłana jest odpowiedź z pozytywnym lub negatywnym wynikiem weryfikacji.

W zależności od wyniku weryfikacji pracownik medyczny może kontynuować dalszą obsługę zlecenia i wymianę informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces jego realizacji, np. wydrukować dokument zlecenia dla pacjenta lub skorygować nieprawidłowości wskazane przez NFZ i ponowne skierować zlecenie do weryfikacji. Dzięki temu pacjent nie musi np. stawiać się w Oddziale NFZ w celu weryfikacji zlecenia, tylko od razu może udać się z pozytywnie zweryfikowanym dokumentem do punktu realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wystawianie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (eZWM) w systemie MediportaWystawianie elektronicznego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (eZWM)

 

Moduł eZWM zapewnia zapis i odczyt dokumentów XML związanych z elektronicznymi zleceniami na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz realizowanie komunikacji z usługami sieciowymi systemów NFZ w sposób zgodny z udostępnioną i obowiązującą dokumentacją.

Najważniejsze cechy modułu:
  • prosty i szybki w obsłudze formularz zlecenia np. na inny wyrób medyczny
  • łatwy proces elektronizacji zlecenia i sprawdzania wyniku weryfikacji w systemie NFZ
  • dostęp do informacji o nieprawidłowościach na wystawionym zleceniu podczas wizyty
  • możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia w trakcie wizyty
  • wydruk dokumentu zlecenia dla pacjenta w celu realizacji