Dzięki modułowi otrzymują Państwo możliwość wystawiania, weryfikowania i anulowania elektronicznych wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne (eZWM) wraz z mechanizmami komunikacji systemem NFZ w zakresie  niezbędnym  do  realizacji  tych  procesów.

Integracja pozwala na weryfikację wniosku bez konieczności wizyty pacjenta w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

System Mediporta zapewnia zapis i odczyt dokumentów XML związanych z eZWM oraz realizowanie komunikacji z usługami sieciowymi systemów NFZ w sposób zgodny z udostępnioną i obowiązującą dokumentacją.

Zapraszamy do pilotażu integracji w systemie Mediporta w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2020. W ramach pilotażu funkcjonalność udostępniana jest bezpłatnie.

Etapy wystawienia eZWM
  •  Wypełnienie formularza zlecenia (na wyroby medyczne, okulistyczne, jednorazowe, z kontynuacją)
  • Przekazanie zlecenia do weryfikacji odpowiedniemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ
  • Pobranie wyniku weryfikacji z NFZ
  • Wydruk zlecenia zaopatrzenia