Dzięki modułowi e-ZLA możliwe jest wystawianie i wysyłanie do ZUS elektronicznych zwolnień lekarskich z poziomu systemu Mediporta. Moduł umożliwia wystawianie zwolnień zarówno z wykorzystaniem bezpłatnego certyfikatu PUE ZUS, jak i podpisu kwalifikowanego użytkownika. Dostęp do danych pacjentów (ubezpieczonych) i danych pracodawców pacjenta oraz inne liczne usprawnienia (np. automatyczne kopiowanie wprowadzonego w wizycie ICD-10 do formularza e-Zwolnienia) przyśpieszy i ułatwi proces wystawiania elektronicznych zwolnień w Twojej przychodni i gabinecie.

e-Zwolnienie (e-ZLA) w systemie Mediporta

Najważniejsze cechy modułu
 • wystawianie zwolnień z wykorzystaniem certyfikatu PUE ZUS i podpisu kwalifikowanego
 • automatyczne podpowiadanie pracodawców pacjenta (płatników składek)
 • automatyczna weryfikacja daty początku okresu niezdolności do pracy, w zgodności z ostatnim zwolnieniem
 • automatyczne kopiowanie ICD-10 z wizyty do formularza e-Zwolnienia
 • możliwość wydrukowania elektronicznego zwolnienia na żądanie pacjenta
 • możliwość wystawienia e-Zwolnienia dla opiekuna pacjenta
 • obsługa trybu alternatywnego np. w przypadku niedostępności systemu PUE ZUS
 • obsługa procesu wysyłania dokumentu anulowania e-Zwolnienia
 • wydruk dokumentu anulowania e-Zwolnienia dla pacjenta
 • możliwość przeglądania przez lekarza wcześniejszych zwolnień swoich pacjentów
 • szybkie i proste ponawianie e-Zwolnień